avatar

Обръщение към управляващите

Обръщение на учителските колегии

при Първа езикова гимназия и Четвърта езикова гимназия – Варна

           Господа управляващи,          Ние, учителите от Първа и Четвърта езикова гимназия – гр. Варна, декларираме:          Стачкуваме със съзнанието, че Конституцията на Република България ни гарантира социалния протест като законен.          Няма да се поддадем на манипулативните ви аргументации защо не бива да се удовлетворяват учителските искания.          С поведението си вие ни поставяте ултиматуми, което още повече укрепва убедеността ни, че трябва докрай да отстояваме справедливите си искания.          Моралната отговорност за тревогите на милиони българи и децата им е ваша.