avatar

Най-хубавото птиче

Ами да се похваля и на вас - малката ми дъщеря беше избрана да представя училището си на градска изложба.
Вероятно не е останало кътче във Вселената, където да не са чули новината :).

Аз като един доста ограничен откъм таланта да рисува човек изпитвам истинско уважение към хората на изкуството.

Изобразителното изкуство е много силно застъпено в политиката на нашия School District. Децата са окуражавани от малки да рисуват, да правят колажи и да работят с различни материали.
Всяка година с творбите на няколко деца от всяко училище се прави изложба във фоайето на местния театър, на която присъства кметът (и цяла тълпа развълнувани роднини :).
Представени са всички училища в града: общински, частни, религиозни, дори могат да се видят творби на децата, които не ходят на училище, а се самообучават вкъщи (т. нар. home schooling).

Снимките от тазгодишната изложба още не са качени на сайта на общината; тук можете да видите снимките от миналата година.

А ето и творбата, с която участва нашата дъщеря: