avatar

25 ноември, Международният ден за борба срещу насилието над жените - НИТО ЕДНА ПОВЕЧЕ!

#НитоЕднаПовече #ЖениЖивотСвобода #НеСиСама #СГабиСме

25.11.2022 г. / 17:00 ч. / Съдебна палата, София
 
✊ След безпрецедентната вълна от протести в над 45 града в страната ни тази година, всички ние успяхме да покажем, че заставаме твърдо срещу патриархалните нагласи и системното бездействие на институции и законодатели спрямо насилието над жени в страната ни.
 
✊ Непрекъснатият натиск през годините и масовата ни мобилизация в ключов момент най-сетне доведоха до приемането на така дългоочакваните промени в Наказателния кодекс и в Закона за защита от домашното насилие, в който най-накрая бе гласувана дефиницията за „интимна връзка”, донякъде разширяваща кръга на хората, които могат да търсят защита.
 
✊ Но това беше горчива „победа“, защото за пореден път определени групи хора бяха целенасочено изключени от правото си да търсят закрила по силата на този закон. Също така въведеният (произволно избран) лимит от минимум 60 дни на взаимоотношения между лица в интимна връзка може да доведе до правни абсурди при събирането на доказателства и още повече да затрудни достъпа до правосъдие.
 
⚠ Крайно време е управляващите да спрат да създават закони, които се основават на дискриминация и изключване!

🎉 На 25 ноември, Международният ден за борба срещу насилието над жените, отново ще излезем ЗАЕДНО по улиците на София, Пловдив, Варна, Велико Търново, за да покажем солидарност с всички момичета и жени, преживели или станали жертва на насилие!
 
Настояваме:
 
‼ ЗЗДН да защитава всяка жертва на домашно насилие, без значение продължителността на връзката, тяхната раса, етническа принадлежност, възраст, увреждане, религия, народност, сексуална ориентация, икономически статус и други измерения.
 
‼ Незабавно прекратяване на институционалното насилие над транс жените и ЛГБТИ+ хората, което тази година им отне редица права - включително това да търсят защита от домашно насилие спрямо ЗЗДН.
 
‼ Кризисни и консултативни центрове за пострадали от насилие във всяка една област в страната. В най-кратък срок да се изложат конкретни планове за това къде, колко на брой, капацитет, заделени средства.
 
‼ Държавата да изпълнява и разшири поетия ангажимент за събирането и изготвянето на официална статистика за проблема с полово базираното насилие!
 
‼ Въвеждане на задължителни часове по сексуално образование в училищната програма, като превантивна мярка срещу сексуален тормоз. Страната ни трябва да даде ясна заявка спрямо защитата на телесната автономност на подрастващите деца и млади хора.
 
‼ Въвеждане на дефиниции за фемицид, насилие, основано на пола и престъпления от омраза, извършени на основата на пола, в Наказателния кодекс.
 
‼ Правна рамка за адресиране на психологическото, икономическото насилие и всички други форми на насилие срещу жени, които са отвъд физическото посегателство - единственият вид насилие, основано на пола, разпознато от наказателното законодателство на България към момента.
 
‼ Искаме постоянна гласност на проблема и политики за превенция на насилието, не само наказания за вече извършилите престъпление!
 
‼ Искаме справедливост, права и достоен живот за всяка една жена!
 
🎉 Елате пред Съдебната палата в 17:00 ч. Носете плакати, банери и цялата си енергия, за да заявим отново: НИТО ЕДНА ПОВЕЧЕ!
 
---
 
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на @Български фонд за жените. Проектът не отразява становището на БФЖ и БФЖ не носи отговорност за него.

 
Феминистки мобилизации