avatar

Монголи ли сме?

Здраво пријатели! Сакам да ги запознавам луѓете што го поддржуваат ова глуво крескање во блогот, дека сме били монголи со слики на луѓе во исток од македонската граница - случаени луѓе од цела Болгариjа. Ама нема да ви ги давам слики на манекени, фотомодели или пеачки, за да не велите дека сешто е измама. Ова е саjт за запознанства - има илјади слики на случаени луѓе - сакам да ги видите сите и да кажувате моногли ли сме, турки или цигани и каква е разликата меѓу луѓете од Охрид и Варна например?!

Ова е адресот:
http://www.sladur.com/tools/cgi-bin/search.php?Year=18&Year2=33&nh=2
Наj-долу го натиснуваjте овој знак [>>] за да видите оште луѓе, или можете да го менувате последниот знак од адресот со следниот: Пример: 2, 3, 4 итн.

Оште нешто мораат да ми кажуват оние луѓе што велат дека сум турко-монгол - как е возможно да разбирам сешто од вашиот jaзик и да го говорja, ако тоj е различен од болгарскиoт? Jас сум ги учил само англиски, руски и француски jазици. Сакам исто така да ви кажувам дека рускиот и српскиот са трудно разбирливи - деца, што са не ги учили ги не разбират - а ова са сите денешни деца. Ама денешните болгарски деца из цела Болгариjа од Каварна до Сандански го разбираат прекрасно вашиот говор! ЗОШТО сакам да ве прашувам????!

Ама аз никогаш не сум учил "македонски"! Во македонски блогови сум од две недели. Од две недели ги гледам македоснката телевизија и го слушам македоснкото радио преку интeрнет (не повеќе од пола саат дневно) и се запознавам со особеностите на дијалектот.

Сакам да ви кажувам, дека во Странджа планина (она е на Црно Море) селанството го зборува на слично наречје. Во Болгариjа ги има многу диjалекти - македонски, тракиjски, добруджански, странджански, родопски, мизииjски, северен, шопски, ама сите са колоритни болгарски наречиjа! Исто така англискиот jазик ги има многу различни диjалекти, германскиот исто така, ама никоj не вели дека ова са други jaзици! Ова, дека вие сте го прифатили вардарскиот диjалект за ваш книжевен jазик jaс го разбирам, затоа што ja знам историjата. Амa не ни го тврдитe дека ова е друг jaзик, штото сум внатрешнo налутен!

Сакам исто така да ви кажувам дека преди 1350 години брата на Аспарух - Алцек го преминал Балканот и се заселил со част од протоболгарите во северна Италиja - во и околу Ломбрадиja, Moлизе, Tоскана, Умбриjа - ова сега са околу 3 милиони луѓе во 700 градови и села од протоболгарско потекло - не са црни како италианите, не са монголи - чисти протоболгари (никогаш са не се мешали со славените). Идети ги видите - ште видите ваши роднини тамо, вистиснки европеиди! Оставили са околу 30 чисти протоболгарски думи во италианскоиот jазик.

Оште една заблуда има - ова дека доаѓаме од Азиja не означува дека сме од жолтата раса. Многу европски народи доаѓат од Азиja - и франки, и маджари, дури германци. Айде, гледаjте сликите што ви покажува саjта спомнат погоре! И преди да тргнувате со "еба го... бла, бла, бла" размислуваjте  кого пцуетe? Ние сите сме една крв бракjа!

P.S. Малку протоболгарски думи "од татарстан":

куче
белег
бубрег
шаран
кумир
(има оште...)

Што вршат овие протоболгарски збори во "македонскиот" jазик?

За блогерите от БГЛОГ: Не се чудете, че съм написал това на диалект, инак еничарите нямаше да ме чуят. Не че незнам какъв ще бъде резултата от всичко това, но поне знам че съм се опитал!
Оставям ви и оригинала, който пуснах преди минути в blog.com.mk