avatar

Метросексуалност - да или не?

"Скоро чух по мой адрес „Този е метросексуален, виж го само!“ По-скоро ми прозвуча обидно. Живеем  в 21-ви век и виждам как метросексуалността е заклеймявана като порок. Защо? "

 Прочетете и кажете -  за ли сте или против? Въпросът е както към мъжете, така и към жените!


http://www.menbg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=356&Itemid=30