avatar

Математика на думите - V - стабилност


V.    Стабилност.

Деф. Стабилност на състоянието – ако имаш една система, състояща се от обект на регулиране (без значение дали човек, ябълка или биологична единица) и регулатор (пръчка, целувка или меморандум) и желаеш да премине от едно състояние в друго (от сън в будност, от унилост във възбуда, от измърсяване в чистота, от трезвеност в алкохолен амок), то системата е стабилна, ако премине успешно в това състояние, което ти искаш (събуждане с леген вода е стабилност, да откриеш, че покойникът не желае да се връща към живота е липса на стабилност от най - плашещите).
Стабилният човек прави, каквото му зададат.
Стабилните общества изпълняват всички приумици на регулаторите си – политици, общественици и други curves.
Стабилността е и правата линия на ЕЕГ.
Стабилността е и лежането в хамака, докато светът отминава покрай теб.
Няма нищо по – стабилно от бездействието – освен желаното от регулатора действие.
Стабилността е отрицание на свободата и ода на абсолютната власт.
А е толкова нужна понякога...

Деф. Стабилност на движението – това е, когато искат от теб да танцуват балет и очакват, че няма да се впуснеш в полка. Регулиращите органи имат най – различни размери и степен на нанасяне на тежки телесни и/или умствен повреди в името на целта – не просто скок от състояние на състояние (от зрялост в гнилост, от оргазъм в депресия и обратно – от зрялост в депресия и от гнилост в оргазъм), а елегантно слаломиране между състоянията.
Стабилното движение  е принуденото движение.
Стабилните траектории са гладки и сковани, като скелет в гардероба.
Стабилните цикли са все пак цикли.
А кой регулира регулаторите? –
Quis regulatiet ipsos regulatores?

 Деф. Обратна връзка – това е, теб регулират, но и ти регулираш как те регулират. Обратната връзка може да е стонът на удоволствие за жрицата на Астарта или предсмъртния вик на журналистка за наемния убиец на Путин, но може и да е повече от това. Обратната връзка може да е пръчката, удряща човека с пръчката, кръстил себе си „регулиращ орган”. Обратна връзка е да ти направят това, което ти правиш на другите. Обратна връзка е сигналът, който те кара да премислиш формата и силата на управлението си, преди отново да го приложиш. Обратната връзка е гласът на разума, който те кара отново и отново да премисляш позицията и мнението си, докато откриеш и унищожиш всички грешки в тях. Обратната връзка е причината да си вменяем.

 В една система, в която регулаторът дирижира обекта, а обектът хаква в гръб регулатора е истински стабилна. Каквото и да означава това.