avatar

Математика на думите - I Нормален, нормалност

Предговор - предефинирам понятия чрез значението на думите в математиката. Надявам се на поне още един човек да му е смешно, когато чете тази поредица.

I.                  Нормален.

Деф. Нормален в математиката означава перпендикулярен.  Нормален човек си, ако си перпедникулярен на всички останали, т.е. ако си независим от тях – не можеш да се изразиш чрез тях или те чрез теб, ако по никакъв начин тяхната комбинация не прави теб, ако си нов.

Ако си нормален, си различен.

Нормалният вектор задава ориентацията на равнината, по нормалните се определят всички останали, нормалните са естествените водачи на другите хора, защото всички други са израз на комбинация от нормалните.

Ако си нормален, си водач на другите.

Всички ненормални хора представляват някаква дозирана комбинация на качествата на нормалните хора.

Нормалните създават ненормалните.

Ненормалните не могат да създават нормални.

Нормалният вектор е перпендикулярен на всичко. Така е и с нормалния човек. Само стотна от градуса настрани и вече не е нормален.

Няма малко или много нормални хора. Или си нормален, или не си.

Не можеш да си успореден на нещо и да си нормален.

Добавянето на нормални вектори в пространството (базисни) увеличава размерността му.

Нормалните създават многообразието

Ненормалните са многообразието.

Нормалните без ненормалните не могат.

И обратно.