avatar

Малка книжка

1.Най-добрият ми приятел е наи-близкият ми човек.

2.Приятел,който не е в нужда се познава.

3.Боже,опази ме от собствените ми приятели;с враговете си сам ще се справя!

4.Приятел е онзи,пред когото можеш да мислиш "на глас".

5.Приятел е онзи,който знае всичките ти недостатъци и при все тях те цени.

6.Единственият начин да имаш приятели е да бъдеш приятел.

7.Приятелите се раждат такива,не стават впоследствие.

8.ЛЮБОВТА се среща много по-рядко от самия гений.ПРИЯТЕЛСТВОТО се среща
много по-рядко от самата любов.

9.И най-вече: Любовта "иска" безкрайно по-малко от приятелството.Безкрайно!

Малка книжка на приятелството в девет точки...