avatar

Контраст

Живеем в едно селце, на 34 минути с 2 автобуса до сравнително голям град. Контрастът е показан в две едноминутни филмчета.


Jeez, работят ли филмчетата - flv import-а ?