avatar

Как се храни катерица - този път с Траяна на гърба!

Отново сме близки с природата, но този път с Траяна на гърба, почти съм удушен, но заради разцъфналото щастие на гърба ми - траем!