avatar

Какъв е начинът за противопоставяне спрямо измамите при наемане на работа в търговската сфера?

Една много популярна схема продължава до ден-днешен да си действа безотказно. Тоест: наемат те, обещават ти добра заплата, а към края на месеца ти казват, че не са доволни от работата ти. Не само че не ти заплащат дължимото за труда и старанието, а даже по обиден начин ти приписват несъществуваща вина. Много е долно, но все още се злоупотребява с доверието на хората на наемния труд.

Гложди ме въпросът какъв е начинът за противопоставяне спрямо измамниците работодатели в сферата на търговията. Въобще има ли някакви стабилни законови средства един невинен човек да защити човешките си и трудови права, или на него не му остава нищо друго освен да страда заради това, че се е доверил на мошеника?

Предварително благодаря за всеки коментар, който би внесъл повече яснота по въпроса.