avatar

Игра с награда в "Образование"

На 19 юни стартира нашата игра, посветена на българската любовна лирика, която ще завърши на 19 юли. За победителя сме предвидили награда.

За повече подробности прочетете тук.