avatar

За да ви е лек животът...

Словото е дар, но често се превръща в бич. Тук в БГлог се случва точно това.
Поради което, моля ви, опитайте да спазвате няколко основни принципа, от които се ръководи писането, преди да пуснете своя ценен текст в публичното пространство. Ето ги и тях:

1.       „Добрата проза е като рамка на прозорец”. (Оруел) Смисълът на текстовете е бъде превърнато сложното в просто, не обратното.

2.       „Словото ти става ясно и силно не когато няма повече какво да добавиш,  а когато повече няма какво да отнемеш”. (Исак Бабел)

3.       За да бъдеш добър писател,  преди всичко трябва да се научиш да бъдеш добър читател. Четете,  колкото се може повече.

4.       Добрите текстове не са доклади; те са документи,  даващи доводи; отговарят на някои въпроси,  като убеждават читателя,  че отговорът,  който дават, е верният.

5.       Оставете процесът на писане да ви помогне да мислите.

6.       Няма да се научите да пишете добре, посредством говорене- на мен или който и да било друг- за писане; бихте се научили да пишете добре,  посредством писане.

7.       Дайте си време.

8.       Няма оценка „Отличен за усилието”,  що се отнася до писмена работа.

9.       Преработвайте, преработвайте,  преработвайте.

10.   Всичко, изложено на лист хартия, е значимо.

Тези правила, ако ги спазвате (проф. Д. Пост ги е извел, а аз малко съм ги преработил) ще ви дадат възможност когато напишете един текст да не се срамувате от него и да не предизвиквате вълни от неодобрение, примерно...

Нищо лично.