avatar

ЗА МОТИВАЦИЯТА

В момента правят одит в нашата фирма по повод HR и организацията като цяло.

При разговор с една от одитиращите стана въпрос за мотивацята. Тя застъпи становище, че абсолютно всеки може да бъде мотивиран. Говорим за екипна работа. Момичето е умно и беше много добронамерено. Само че на мен нещо не ми се връзва. Добре де, ако разполагам с един идиот и го мотивирам, какво ще се получи? Нищо повече от един мотивиран идиот. Дали пък в един екип не трябва да се мотивират само съзидаелите, за да поведат или увлекат останалите?

Според мен тези разсъждения не важат само за бизнес екипите, а за всички групи които са се формирали в името на една обща цел. И ако човек по природа е съзидател и активен в дадена група, то неговото мотивиране ще мултиплицира резултата от дейността на цялата група.

Добре, какво ще стане ако се опитаме да мотивираме тези които са отрицатели и винаги търсят причини една цел да не се случи. Или тези които непрекъснато мрънкат. Имам чувството, че това е все едно да пратиш патица на училище за орли. След като го завърши, тя неминуемо ще се сприятели с първия срещнат заек.

Преди да потвърдите или непотвърдите моето становище, обърнете внимание на една притча от Библията, която ще ви преразкажа:

Един господар щял да жени сина си. За сватбата поканил всички свои поданици. Дошъл часът на тържеството но никой не идвал. Господарятг изпратил слугите да ги поканят отново, защото юнците били сготвени и виното налято в делвите. Но хората отишли едни на лозето си, а други със стадата си.
Тогава Господарят изпратил слугите на кръстопътя да доведат всички, които преминат от там. Сватбата започнала, а един от гостите бил без сватбена дреха. Тогава господарят заповядал да го убият, защото "мнозина са поканените, ала малцина са избраните
".

Та питам се, не сме ли равни главно в едно: Че всички разполагаме с 24 часа в денонощието? Какво ще прави с тези 24 часа си е личен избор на всеки от нас.
И каква друга мотивация трябва да ни се прави освен да бъде обяснено на всеки от екипа каква е ползата за него от постигането на общата цел?

Вашето мнение е важно за мен.