avatar

Да бъдеш или не?

В даден момент от живота си всеки човек изпада в нещо като криза, обмисля постъпките и действията си, чуди се дали живее според правилата, дали един ден няма да съжалява за нещата, които прави и за тези, за които не му достига смелост да направи. Това са спорове на личността, познати още от древността, най-известният приемер, който мога да дам-това е прочутият хамлетов монолог от трагеята на Шекспир-"Хамлет". Там ясно се очертават двата пътя, по които може да тръгне човек. Първият е "със меч възтанал", да се бориш за правда и свобода; да отмъщаваш и раздаваш справедливост. Вторият е "със смиреност" да понасяш ударите на съдбата. Според характера и целите, всеки човек съзнателно или не избира един от двата човешки пътя. Ясно е , че нито един от тях няма да е лесен, но всички знаем, че с търпение, усърдие и желание всичко се постига. Да бъдеш или не-това е  желанието да постигнеш нещо, така желано,стремежът да бъдеш себе си.
 Изкажете и вие мнението си по въпроса, към какво се стремите и кой е пътя, който сте избрали Да бъдеш или не ?