avatar

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША

РАБОТА С МИСЪЛТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРИНЦИПНИ ПРАВИЛА  В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗНАНИЯТА

  (тема с продължение)

За да се употребява правилно  мисълта, е необходимо да се живее и работи в чисто и светло помещение. Това е задължително условие! Личната хигиена също е част от задължителното условие. Храненето трябва да бъде умерено, без преяждане  и с преобладаващо присъствие на плодове и зеленчуци.

 

І практическо упражнение. Въображение

Непосредствено след събуждане, още в леглото, визуализация на изгрева на Слънцето. Представяте си, че сте стъпили боси върху мека зелена трева.  Вас ви облива жизнената енергия на изгряващото Слънце. Вие се наслаждавате на  свежестта и красотата, които ви заобикалят и пожелавате: „Нека денят ми да е изпълнен с жизнерадост  и доброта!”

Както забелязвате,  във всичко, до което се докосвате в тази визуализация, присъства светлината. И това не е случайно, защото светлината е в основата на явленията в природата и състоянията на душата ни, на съзнанието ни. Не само Слънцето, но и мисълта за жизнерадост и доброта също носят светлина, те са изпълнени със светлина! Така още в началото на деня поставяме основата за  добронамереното отношение към всичко, което ще вършим през деня.

 

ІІ практическо упражнение. Внушение

 

На излизане от дома, преди да отворите вратата, изправете се и си кажете: „Нека там, където отивам, с добро да ме посрещнат хората,  с добро и аз да им се отплатя.”

С това пожелание привличаме  към  себе си съзидателната, чиста енергия  на Великите светли същества, които ни помагат в изпълнението на това, което сме замислили за  деня. И още нещо: така ще трябва да сложим в ума си петте добродетели. Те трябва да бъдат с нас във всяка наша мисъл и действие, иначе ще попречим на пожеланието да се осъществи.

 

ІІІ практическо упражнение. Самоанализ

 

В края на деня, след като е приключил работният ден, в удобно за вас време останете сами и си отговорете на въпроса: „Днес бях ли по- добър от вчера?” Така, като задавате този въпрос, трябва да се постараете да си дадете сметка не само как сте се представили пред хората, на работното си място и сред приятелите, но преди всичко пред себе си. Пред себе си – това означава да сте наясно какво и защо сте правили, почувствали ли сте радост и удовлетворение от стореното  и съумели ли сте да благодарите  за това, което сте получили.  Критерий за правилен отговор може да ви бъде първото чувство, което ще ви посети, след като сте задали въпроса.

 Повече и подобни интересни теми можете да прочетете на www.Dobrodeteli.com