avatar

Ами, ако...?

Предполагам, че всеки от вас някога си е задавал този въпрос.
Ами, ако не бях ходил в казармата и през тези две и кусур години, вместо да затъпявам бях започнал да уча по-рано?
Ами, ако бях завършил история или археология, както си мечтаех някога?
Ами, ако бях напуснал България през 1990 и бях заминал като много приятели на Запад?
Ами, ако ...
Предлагам ви да се включите в нова игра - всеки да избере по 3 възлови момента в живота си и да опише предположенията си как би се развил животът му, ако беше постъпил по друг начин в тези случаи.