Всички постове по трева ключова дума

Преглед:
 
Преглед:
avatar

Едно хубаво решение

С комшиите единодушно решихме да поливаме щафетно тревните площи през ден рано сутрин. Това означава всеки ден един от нас ще полива, за да има всяка сутрин някой на двора със пуснати пръскачки.
Официалната причина е че така има по-малко комари.
Неофициалната е - да тормозим малко туристите, дето висят по терасите до късно и развалят дисциплината по време на часовете за почивка. 
Само да изясня, за който не знае, в гръцките куротни ...
avatar

Трева

Mangez sur l'herbe
Dépéchez-vous
Un jour ou l'autre
L'herbe mangera sur vous          (Jacques Prévert – Fatras)

Тези думи на Превер дълго време не ми даваха покой, когато бях на 15.

Звучаха зловещо, пагубно....
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP