Всички постове по дефицит ключова дума

Преглед:
 
Преглед:
avatar

Реквием за българският даскал

Под такова заглавие пратих материал в един наш ежедневник. Там го отпечатаха тутакси, но под друго заглавие и в съкратен вариант.

 Българските учители са на изчезване

Не възразявам, хората си гледат редакционната политика, но пък аз имам правото да публикувам пълният текст тук!
avatar

За кризата в Гърция, България и ЕС

Гръцката криза е безпрецедентна по няколко причини. Първо, защото отдавна не се беше случвало европейска държава, вече утвърдена в ЕС да изпада в толкова сложна финансова криза. Причините бяха разкрития за дългогодишни измами на бившите гръцки правителства по отношение на истината за гръцките финанси. А също така спекулативни операции с водещи световни банки, които прикриват реалното състояние на гръцкия бюджет и гръцкия дефицит. ...

avatar

Дупката

...И като зейнала една дупка.... Не дупка като дупка - грамадна работа - колкото 2,5 милиарда....

Моля да не се чете от хора със слаби нерви и такива, които се плашат от пещери, ями, дупки и най-различни други бюджетни ужасии.

Web accelerated via IISpeed by We-AMP