Всички постове по даскал ключова дума

Преглед:
 
Преглед:
avatar

Реквием за българският даскал

Под такова заглавие пратих материал в един наш ежедневник. Там го отпечатаха тутакси, но под друго заглавие и в съкратен вариант.

 Българските учители са на изчезване

Не възразявам, хората си гледат редакционната политика, но пък аз имам правото да публикувам пълният текст тук!
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET