Всички постове по английски език ключова дума

Преглед:
 
Преглед:
avatar

реакция при тест по англ.език

Здравейте,колеги!
Искам да споделя едно доста неприятно за мен преживяване от петъчния ден.
Тази година поех английски език в четвърти клас на абсолютно непознати за мен деца, работили по Blue Skies. Тъй като аз съм работила по Hello!, компилирах от два теста, публикувани тук, общо седем упражнения - проверка на усвоени "have/has got", "is/are/am", "must/must not", "some/any", "on/in/at" и свързване на въпроси с дадени отговори. Дотук нямаше . ...
avatar

Браво, Нинка! Браво, момичета!

Искам да поздравя нашата съблогерка и моя приятелка Nina Jelezarova  за това, че кандидатства, бе одобрена и финансирана за участие в  индивидуална квалификационна дейност по секторна програма "Коменски". Нина заминава на двуседмично обучение в Тотнес, Великобритания,  където ще вземе участие в квалификационен курс за езикови учители към "Horizon language training" на тема "Мотивиращи дейности за езиково обучение...
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET