Всички архиви

>
 
>
avatar

Безвремие

Безвремие

Реших да потърся в Махалото на Фуко
безвремие във времето. Пораснал до прошка.
Събрах всичките си думи които прощават, 
очертания, тишини и многоточия като молитви. 
В две шепи любов. В една сълза. В един свят.
Дадох им смисъл и усещане. Обич. И рана.
Намерих недописани разстояния. Поезия.
Разнежена октава. Лято. И теб...

© Ванко Николов ©_Българионъ° ®Ⓥ˜☼

avatar

Етюд за обичане

Етюд за обичане

В някакъв предишен живот
бил съм дума, слово, мисъл, 
усещане, камъче в обувката,
парченце тишина и тъжно мълчание.
Сега правя само това което трябва.
Обичам. Затова сега съм просто
само едно обичане. Късче поезия.

© Ванко Николов ©_Българионъ° ®
˜
avatar

Обичам те

Обичам те 

Когато прошепна Обичам те! 
думите събират светове 
и изгарят буквите от страст. 
Тогава сърцето пропуска такт
и къса тишините на срички 
за да те напише в капка поезия...

© Ванко Николов ©_Българионъ° ®
˜ 

avatar

Метафорично

Метафорично

Когато
свет­­­­­­ът тежи 

от метафори, 
посоки 
и липси. 

От думи, 
остриета,
и прошки. 

Тогава
една сълза, 
мъничка
шепичка 
тишини в 
дъжда
прошепва:

светът е 
неприлично 
жаден 
да чуе пулса, 
който чертае 
диагноза Любов.

© Ванко Николов ©_Българионъ° ®Ⓥ˜☼
avatar

ПИСМО ДО БЪДЕЩИЯ ПЪРВОКЛАСНИК

https://www.youtube.com/watch?v=W2PgUlUtvuA
avatar

ОБЛАЦИ НА БОЙ

Пристига облачна кохорта,

готова за поредния си бой,
на вятърни коне се носи,
завзема ясното небе.

Залпиращ гръм, разтърсващ трясък,
подава знак за лют двубой,
сгъстява бойните редици,
пот разлива се в порой.

Облечени във сивите доспехи,
мечовете си кръстосват с гняв,
разпръскват мълнии свирепи,
разхвърлят земния покой.

Вятърът е главен пълководец,
размества облачните бесове,
обръща разразилата се схватка,
войниците отнася в ...

avatar

ПЛАНИРАНЕ

      Колеги ,
   Планирате ли в дневника по една ситуация в неучебно време ?Наясно съм , че от 1юни до 14 септември се организират само допълнителни форми . В същото време , не е изрично указано , че в дневника се отразяват само тези форми , а съществува и възможност за повишаване компетентностите на децата по образователни направления .Бихте ли споделили своя опит?Благодаря !
avatar

ГРАМОТИ за УНИКАЛНОСТ

https://www.youtube.com/watch?v=iK8jWUnT2NE
avatar

Поезията е присъда

Поезията е присъда

В безвремието,
дало на раните име
и на сълзите любов,
когато събираш
разпилени думи
и разплакани тишини
в шепичка живот.
И сбъдваш времето 
в недописан стих...
Тогава поезията 
е присъда. И съдба.

© Ванко Николов ©_Българионъ° ®Ⓥ˜☼
avatar

ПЛАМОт тлеещото въгленче сред пепелта,
пропукващо с последните искрици,
тръгвай плам, хвани посока вярна!
Наемай сили, в огън разгневи се,
бушувай, развълнувай се в пожари!
По пътя си на нищо не прощавай,
пред зидове, недей да се запираш,
камъните разтопи, превърни във лава,
не смей се примирява, продължавай!
Подвземай спящите, блуждаещи душици,
разгаряй, както теб ги разярявай,
свети им да не би, да се прикрият!
Топи желязните ...
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET