Всички архиви

>
 
>
avatar

Етюд за времето

Етюд за времето

Когато събереш парченцата
счупено време в шепи 
и усетиш как думите пият сълзи, 
а буквите случват съдби, 
тогава познаваш лятото и любовта, 
и разбираш защо си живял...

© Ванко Николов ©_Българионъ° ®Ⓥ˜☼
avatar

Технология на унищожението. Прозорецът на Овертон

Технология на унищожението. Прозорецът на Овертон

 

Джоузеф П. Овертон (1960-2003), старши вицепрезидент в центъра за обществена политика Mackinac Center. Загива в самолетна катастрофа. Формулира модел, променящ представите към даден проблем на общественото мнение, наречен посмъртно Прозорец на Овертон.

***

Джоузеф Овертон описва как съвършено чужди за обществото идеи се изваждат от помийната яма на общественото презрение, измиват се и, в ...

avatar

Бележки относно Св. Климент Охридски

 След Преславския събор (893 г.), както пише Теофилакт, „Климент станал пръв епископ на български език.“ Димитрий Хоматиан пише, че той е „по род от европейските мизи, които обикновеният народ знае и като българи.“ „Сам Борис предал като дар на триблажения Климент три къщи в Девол, отличаващи се по своя разкош и принадлежащи на комитски род. Освен това му подарил и места за почивка около Охрид и Главиница.“ (Теофилакт Охридски в „Пространното ...

avatar

Няколко бележки относно Богомилите

Няколко бележки относно  Богомилите

Ако се абстрахира човек от набиващото се в очи старание за доказване на несъстоятелността и еретичността на богомилското учение и се обърне внимание на почти неволно изпуснатата квалификация в "предисловието" - масалианска ерес - става ясно защо са били толкова опасни богомилите и учението им, което отхвърля църковната организация, обреди и символи, призовава към скромен и аскетичен живот и твърди, че ...

avatar

Защото трябва да се напиша

Защото трябва да се напиша

По страниците на живота, 
някъде там между редовете, 
заслушан в шепота на тишината, 
търся времето и безвремието 
за да намеря себе си 
в думите и многоточията. 
Защото трябва да се напиша. 

© Ванко Николов ©_Българионъ° ®Ⓥ˜☼

avatar

Първохристиянството на българите 2

Първохристиянството на българите 2

От 2-ри век повечето императори са траки чак до Василий Il. Тракия е до Троя. Императори са фригийците - малоазийските траки и арминци. Латинци (римляни) императори няма в Източен Рим. Теодосий l направил черковния преврат на събора през 382г. е испанец. Всички войни между Цариград и България са граждански на Верска основа. Защото Св. Цар Константин Велики дава статута на автономия(федеративност) на ...

avatar

Стихът след нас

Стихът след нас

При залез събери 
всички болки, кръпки, 
преглътнати рани и белези 
само в един стих. 
Когато светът узрее, 
обречен на любов,
стихът ще остане след теб. 

© Ванко Николов ©_Българионъ° ®Ⓥ˜☼
avatar

Когато те целуна

Когато те целуна

Когато те целуна 
тишината ще се взриви.
И всички думи ще 
онемеят от излишност.
Защото предречено е: 
тогава любовта, 
времето ще притежава. 
И душата в няколко обли 
многоточия ще се разплаче 
след топлината на залеза.

© Ванко Николов ©_Българионъ° ®Ⓥ˜☼
avatar

Без думи

Без думи

Когато след 
залеза, всички 
думи онемяват
от излишност,
тогава остават 
само няколко 
обли многоточия 
за да разплачат 
душата.

© Ванко Николов ©_Българионъ° ®Ⓥ˜☼
avatar

Етюд за живота

Етюд за живота

Когато събереш 
парченцата 
счупено време
и се изправиш 
пред съдбата,
тогава разбираш
че белези остават
и от чувства.
И от мисли.
От ръба на 
безвремието,
наречено живот.

© Ванко Николов ©_Българионъ° ®Ⓥ˜☼
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET