avatar

Разговорна хипноза

Противно на схващанията, хипнозата не представлява полузомбирани хора, които ходят с изпънати напред ръце и се мислят за пилета или нещо подобно. Хипноза е всяко състояние, в което съзнанието е отворено за внушения. Спомнете си последния път в който гледахте интересен филм или четохте увлекателна книга. Ако около вас се е водил разговор, навярно отделни подробности са останали в съзнанието ви без да си спомняте точно как са се озовали там. Факт е обаче, че те са там вътре и ви тормозят. Това е, защото докато едни центрове на мозъка ви са били заети с обработване на информацията, останалите са минали в „режим на готовност” – изключили са се, оставайки отворени за информация. Осъзнавате или не, с филма или книгата сами сте се вкарали в състояние на хипноза; предизвикан транс, в който съзнанието ви приема информация без да я анализира и подлага на критичен анализ.

В тази статия ще разгледаме основите на т.нар. „разговорна хипноза”. Това е начин да предизвикате подобен транс в слушателя си без той да подозира какво вършите. Тук се изисква само разбиране на принципите и добри умения за водене на разговор. Никакви въртящи се спирали или размахване на часовници пред носа на събеседника ви. Разговорната хипноза има безброй приложения, започвайки от това да накарате потенциален клиент да купи вашия продукт, до внушаването на сладураната, която сте срещнали в автобуса, да ви даде номера си.

Основните елементи на разговорната хипноза са привличане, объркване и внушение.

В първата фаза карате събеседника ви да се отъждестви с вас. Това се постига чрез изричане на факти, които са неоспорима истина. Например „В момента вие седите и четете думите на монитора си. Питате се какво ли ще стане по-нататък. Чувствате се малко скептични относно цялата работа, но все пак продължавате да четете, защото сте заинтригувани...” Забелязвате ли че последната част не е задължително вярна? Но внезапно започвате да се чувствате заинтригувани и ви се иска да продължите да четете. Това е защото съзнанието ви привиква да се съгласява с направените изявления.

Във втората фаза карате човека да се почувства объркан чрез вмъкване на несвързана информация, която съзнанието му се мъчи да я свърже с получената до момента. Ако искам да продължа горните изречения, то бих казал: „...Представете си само колко хора има по земята. Всички са различни, всеки има собствени желания и стремежи. И всички тези милиони, милиарди човешки същества живеят едно до друго, общуват всекидневно, раждат се, борят се и умират...” Първо, тази информация е напълно несвързана с това, което искам да внуша. Второ, тя затормозява съзнанието, налагайки му да си представя многобройни различни обекти (хората), а не му позволява да се съсредоточи върху една-единствена тема. След като събеседникът ви ви приеме като „приятел”, съзнанието му продължава да следи думите ви, които го объркват и го карат да се разпилее в множество едновременни разсъждения.

В третата фаза правите внушението, което желаете. „...но въпреки различията, всички обичат доброто хапване. А какво по-добро от един сандвич в „МакДоналдс”?” Воала! Сега отидете да си вземете един Биг Мак и се върнете да дочетете статията :)

Разбира се, това е много опростен вариант на нещата, а и едва ли ще бъдете хипнотизирани и ще се спуснете към МакДоналдс, защото от началото още съм ви предупредил какво да очаквате. Хубавото е, че можете да използвате този подход във всекидневния живот, когато не можете да убедите някого само със силата на ложиката. Този подход се използва широко от адвокати, продавачи, политици и други подобни. Това е причината да говорят толкова много, съгласявайки се с очевидното („Правителството е корумпирано”), минавайки през видимо несвързани теми („Чака ни нова епидемия от птичи грип”) и най-накрая изтърсвайки нещо съвсем различно („Изберете ме и пътищата ще бъдат оправени”). В случая пътищата нямат нищо общо нито с корупцията, нито с птичия грип, но първата подсъзнателна команда („изберете ме”) прониква в отвореното съзнание преди да се задейства защитата от глупости.

Ако анализирате един типичен хипнотичен сеанс от филмите, ще видите същите стъпки. „Вие седите в стола си, дишате бавно, чувствате се все по-отпуснат...” Отново, дори човекът да не се чувства отпуснат, ще се почувства, защото съзнанието му е привикнало да приема твърденията за верни. „...представете си, че ходите по плажа, небето е осеяно с малки бели облачета и вълни с бели гребени препускат към брега...” Разсейване, непозволяващо на съзнането да се фокусира върху едно-единствено нещо. „... чувствате се все по-отпуснат, дишането ви се забавя, вие сте пиле!” Това е внушението.

Ключът към овладяването е в непрекъснатата практика. При някои хора внушението е толкова силно, че идеята не може да бъде отхвърлена дори след години.