Мобилтел - в плен на телефона

Шокиращо е какво се случва в сектора на мобилните комуникации. Страната ни беше задължена от началото на годината да има въведена преносимост на мобилните номера, но в момента процеса продължава да бъде спиран от най-големия GSM оператор Мтел. И необезпокояван от никой той налага странни идеи за прилагането на преносимостта, с очевидното желание да предизвика смут у другите оператори, да се разгори спор и да не се постигне преносимостта на практика за неопределено време. И какво ще се случи, когато тази преносимост не бъде въведена? Страната ни ще плаща жестоки глоби на ЕС, заради това, че не е успяла да осигури правото на потребителя в срок.
Нека да погледнем какви са условията, които любимият ни оператор даде едва онзи ден:

Срокът за пренасяне на номер да е до 30 дни
Заявленията за пренасяне да се подават към оператора, от който клиентът се отказва
Дистрибуторите да не могат да обработват заявления за преносимост
Заявленията да се подават между 10.00 и 12.00 ч.
Дневният лимит за пренасяне на номера да е 150 номера общо за оператора
За пренасяне на номера да се плаща такса (размерът не е уточнен)
Отказващият се от даден оператор абонат да е длъжен да му плати парична гаранция за натрупаната сметка в срока на прехвърляне на номера
Преносимостта да не е достъпна за абонати, ползвали услугата на оператора по-малко от три месеца

Какво означава това? Максимален срок за преносимост 30 дни - естествено, ще се използва до последната минута.
Клиентът ще е длъжен да отиде в офиса на Мтел в точно уречения час и да попълни заявлението, като и трябва много да побърза, тъй като дневния лимит е 150 души общо за оператора. Като се има в предвид, че оператора има няколко милиона потребителя, ще е много интересно как някой ще успее да се вреди за смяна на номера, особено ако го изпревари някоя фирма с толкова номера.
Това означава, че Мтел си гарантира с тези условия, че не повече от 53 400 души ще могат да сменят номера си на година! Много изгодно предложение за Мтел, нали? Така те не биха загубили първият си милион потребители години наред. За две години 106 800 абоната, за 10 години половин милион абоната. Чудничко!
Какво казва КРС по въпроса? Цитирам едно изказване на регулатора, свързано с протакването на процеса чрез обжалване: "Въпреки обжалването нищо не ни пречи да наложим глоби на тези, които не се съобразят с решението ни". Не им пречи? Не само, че не им пречи, но и са длъжни да го сторят, иначе глобите ще ги плащаме ние, като данъкоплатци. И то това ще бъде цената да имаме право на избор. Което е меко казано абсурдно.
Какво трябва да се случи? Трябва да се наложат солени глоби на Мтел за всеки ден протакване на процеса по преносимост на номера. Ако това продължи повече от месец, да се отнеме лиценза на оператора и да се предложи на търг.
Също трябва да се провери кой е взел решението процесът за преносимост да трябва да се съгласува между операторите - решение, което както е видно е неработещо, тъй като позволява спорове и подобни недоразумения, като предложението на Мтел. Не би трябвало операторите да се съгласуват, а КРС да изработи ясни правила за преносимост и да задължи компаниите да ги осигурят. Без да ги пита дали искат или не искат. Такива правила КРС би могла да копира от страните в ЕС, които вече са осигурили преносимостта, не вярвам да са с авторски права.
Аз лично нямам думи да изкажа колко съм разочарован от наглостта на този мобилен оператор. Но не само от него, но и от държавата ни, която не прави нищо, че да защити своите интереси и интересите на гражданите и.