avatar

СО "Подкрепа": Учителите в България са "квалифицираните работещи бедни"

Учителите в България са "квалифицираните работещи бедни" в очите не само на европейската образователна система, но дори и за представите за бедност в страните от третия свят. Дали това ще бъде националната политика на България - стремеж към повишаване статуса и достойното заплащане на труда на педагогическите кадри или ще се запази стремежът към поддържане на обидно ниските нива на заплащане на този труд, което ще генерира нова учителска стачка по-голяма от тази през на 2007 г., ще покаже бъдещето.

Безспорно българските учители, с около 300 евро чисто трудово възнаграждение, са на челно място като най-бедните в Европа. Те са по-лошо заплатени от учителите в Египет, които вземат по 600 долара минимум, изключително високо заплащане за техните стандарти.

Българското образование е посочено в европейската статистика като най-бедното или най-евтиното. Това гарантирано пречи то да бъде качествено. Образованието в България, за съжаление, е твърде напред в класацията за най-много закрити училища в сравнение с броя на учениците и населението. От 2000 г. са закрити над 2000 училища и детски градини. В Африка - например в Египет, строят по 10 000 училища годишно при почти сто милиона население. В България построените изцяло нови училища през последните 25 години са по-малко от пръстите на едната ръка.

Добре е, че все още няма европейска класация на инцидентите в училище, защото с регистрираните и добили популярност случаи на насилие у нас /4000 случая годишно/, веднага бихме оглавили и тази негативна класация. Тези зловещи над 4000 случая на физическа, психическа и вербална агресия са само тежките инциденти, които директорите са длъжни да докладват по закон. За по-леките случаи с ученици и всички случаи на агресия към учители и директори, последните не са задължени да алармират и обществеността никога не научава за тях.

(Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" е загрижен от многобройните посегателства върху учители)

За съжаление при това подреждане на финансовите приоритети и с 2,7% от БВП за средното образование, учителите ще продължат да стават все по-бедни в кръга на "работещите бедни", българското образование ще бъде все "по-евтино", което не кореспондира с качество. Българските училища ще стават все по-малко на брой и претъпкани с все по-голям брой ученици в училищата и паралелките.

А път има, но той очевидно не се харесва на управляващите, защото в Проектозакона няма и намек за:
- Увеличение на БВП за образование - 6% по настояване на Синдиката;
- Учителската професия като нерепресирана с атестации, а регулирана, гарантирана и защитена;
- Материална база, която поставя ученика в цивилизована среда /училища с физкултурни салони, басейни, кабинети и столове за хранене/;
- Оптимизиране броя на учениците в паралелки /между 12 и 26/ и не повече от 600 ученици в училище;
- Ясни права и императивни задължения на родителя като партньор в образователно-възпитателния процес;
- Ангажимент на МОН да има водеща роля и задължителни, а не размити финансови и логистични отговорности.

Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" предупреждава, че ако сегашните тенденции в отношението към образованието в България се запазят, все повече ще нараства броят на работещите бедни у нас. Българското образование няма да излезе от колапса, в който се намира перманентно и не това е бъдещето, което всички желаем за нас и децата ни. Време е да бъдем чути!

ЮЛИЯН ПЕТРОВ
председател на СО "Подкрепа"
СВОБОДА Е ДУМАТА, КОЯТО ДА ОТКЛЮЧИ РЕАЛНАТА РЕФОРМА В ОБРАЗОВАНИЕТО, „Направи училище“Училището - щастливи деца, здрави учители и доволни родители! - петиция (2014-07-05)Важно е в училищата ни образователите да се чувстват в сигурност, както в икономическо отношение, така и психическо. Вероятно някои образователи биха били готови да преподават, без много да се притесняват за икономическото си положение; вероятно те идват, за да преподават и то поради причини от психологическо естество, но всеки образовател би трябвало да се чувства в сигурност, би трябвало да се чувства като у дома си, материално обезпечен и без финансови грижи.

Джиду Кришнамурти. "Писма до училищата"
"Бедността е голямата язва на българското общество, която по същество ни отдалечава от реалната социална държава. През последното десетилетие България се превърна в страна на работещите бедни, на хора, които дори и да работят, не успяват със заплатите си да покрият основни потребности и да имат достойно съществуване. 170 000 е броят на хората, които работят на минимална работна заплата, което представлява 8% от заетите у нас."
(Работещи бедни + podkrepa.org)
"...финансовата криза в момента е повсеместна. В основата й обаче е духовната криза, в която живеем. Разбира се, в България ние сме в криза още от промените, дори отпреди това"
(„Урок” по честно кино)
Укриваната експлоатация


prekariat.jpg

Прекариат*: НЕСИГУРНИ ФОРМИ НА РАБОТА


ЗА ЯВЛЕНИЕТО `СКАПАНА РАБОТА’


Гарантирания базов доход - една постижима утопия


+

... avatar
:
 

Учители, икономисти и частни индивиди или как пазарът завладя въображението ни?

ДОЛУ РЪЦЕТЕ ОТ ПРАВОТО НА СТАЧКА"Подкрепа": Резолюция на ЕКП за ограничаване на финансовите измами, укриването на данъци и дейността на офшорните зони"...За увеличение на учителските заплати с 8%"Синдикат „Образование“ на КТ "Подкрепа" - Писмо до ПремиераСтратегия за отвоюване на социалните придобивкиПризив: Реформа "Сатър", реколта 2013Статия от Призив: Учителите срещу ОрешарскиМоята учителкаРеформите в образованието и новите работещи бедниОбществена дискусия на темите: Проектозакон за детето и Проектозакон за предучилищното и училищно образованиеУчителят: между възмущението и страхаЗащо образователната реформа не се случва? дебатОтворено писмо“Що е Просвещение?” Има ли духът на Просвещението някаква връзка с нашето съвремие? А Кант?Ролята на синдикатите"Условията на труд - фактор за заболеваемостта на учителите в средното образование"Откъс от пета глава на „Нова земя” - Болковото тялов. Култура: Отново за средното образованиеЗа какво служи средното образование? (ДОСИЕ)Милиционерска наглост – Бюджет 2011 – увеличение за полицията, намаление за образование и култураНеолиберализмът и социалните наукиУчилището и културата на оцеляването


http://deschoolingsociety.digress.it/

ЗА "ТРИНАДЕСЕТАТА" ЗАПЛАТА В УЧИЛИЩАТА ???Искаше да поговорим за образованието.Учителят като жертва


Гарантиране правата и свободите на учителя, особено като деятел в обществото, Никола Стойнов, 1 Май 1895...


Сравнително съгласен с основното, но бих искал да добавя две точки към списъка за из път...:

- в основата на проблема е липсата на демократичност при взимане на решенията, но прилагането на действителна демокрация започва от себе си, т.е. необходимо е да я бъде вътре в синдикатите, в училищата, да има демократичен дебат, известно участие на всички... И най-вече това е трансформационен  ПРОЦЕС, КОЙТО СЕ УЧИ в ежедневието. Става дума за действителна демокрация, в т.ч. и чрез жребий, а не за  фиктивно предсавителство чрез необвъзващи избори без отчетност и възможност за контрол...

- преминаване към новите образователни възгледи и подходи, ново, съвременно и адаптивно образование..., а не склерозила система за формиране на консуматори и поданици... Въвеждане на чиста храна, здравна култура... и душевна лична и колективна хигиена, колективна интелигентност, градинарство и живо отношение с природата, медитативно внимание и леки форми на физкултура от тип танцова работа с усет, йога, китайска гимнамстика и т.н., ...

(Три предмета, които децата трябва да изучават в училище, за да стане светът по-добър)http://www.novoobrazovanie.org/


http://www.napraviuchilishte.org/НАПРАВИ УЧИЛИЩЕ. УЧИЛИЩЕН МОДЕЛ (.pdf)


...


Така че новата реформа да е общо и съзнателно дело... писана, обсъждана и живяна БУДНО от всички, които ги засяга...