avatar
+1 1 глас

TOСT

поради 5ко и Мар`ян

Големите мъже с дръгливите коне
На масата пред нас заспиват,
След 8 бири се напиват.
На
първата бира ни гледат накриво,
По мъжки все още крепят колектива.
На
втората бира наздраве си взимат
И смелост от глътка на глътка събират.
На
третата бира са станали мили,
а утре ще бъдем за тях крокодили.

Четвъртата бира е вече епична,
Очаква се включване с нещо различно.
От
петата бира е станало много
Отиват да срещнат приятеля долу.
На
шестата бира целта набелязват
И с патос за себе си дълго разказват.
На
седмата бира на нас се облягат,
Започват и разни неща да предлагат.
Да пием за
спасителната бира,
Най-после сме оставени намира.