avatar

Южна дъга пред Коледа

Текстът е премахнат по желание на потребителя. Може да се прочете на следния линк:
http://sluchaina.blogspot.com/2010/12/%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0.html 
Благодаря на всички, които са проявили интерес към него.