avatar

Целогодишна забрана за риболов във някои реки и водоеми, както части от Дунав и Черно море. Целогодишна забрана за риболов се въвежда в множество реки и водоеми както и по части от река Дунав и Черно Море. Изтъкнатата причина за забраната е опазването на биолгичното разнообразие.
За повече информация:  http://iara.government.bg/


Екипът на  http://www.ribolov.bg/   задава въпросът не идва ли тази забрана прекалено късно и всъшност какъв ще бъде ефекта и? Кой и как ще я имплементира?

Истината е че докато не променим начина си на мислене, никакви забрани и законови разпоредби няма да решат проблемите не само на българските риболовци но и на общестово ни. 
Водоемите са се превърнали в сметища; бутилки, торбички и какво ли не оставени от недобросъвестни "риболовци". Отчайващо е да гледаш как колеги с безразличие отговарят: "след мене и потоп". 

 Къде ще стигнем така?

Too little, too late!