avatar

Хайку - 4

Сребролунна нощ.
Оскъдните ми мисли
утрото посрещат.