avatar

Субективно сравнение между САЩ и Германия

http://math-www.uni-paderborn.de/~axel/us-d.htmlка

Какви са вашите впечатления от живота в Германия, Европа или САЩ? Прилики и разлики. Плюсове и минуси. Стереотипи и предразсъдъци.