avatar

Световна Международна Информационна Мрежа

 

ПРОЕКТ

 

WiiN

 

 

WORDWIDE INTERNATIONAL INFORMATION NETWORK

 

 

 

WWW.TOHOL.ORG


WWW.TOHOL.ORG

 

 

 

СВЕТОВНА МЕЖДУНАРОДНА ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА

 

 

Авторите на проекта WiiN са Иванина Карамфилова Димитрова и Бойко Димитров Генов те са възпитаници на Университета по библиотекознание и информационни технологии УНИБИТ в София. През 2011г. придобиват образователно-квалификационна степен бакалавър, специалност  Информационна сигурност с професионална квалификация „Мениджър на информационната сигурност”. Професионалните им интереси са в областта на мрежовите информациони технологии, изучаването и изследването  на информационните масиви, начините и подходите за предоставяне на достъп до мрежовия информационен поток и насищане на потребността за висока информираност на потребителите. Тези интереси са задвижващата сила за създаването и реализирането на проекта WiiN, чиито мащаби и амбиции са за в бъдеще да се мери с имена от ранга на Google, Yahoo, Bing, Baidu и много други.

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Преди да навлезем в същинското представяне на проекта е хубаво да разясним какво е това информация, тъй като информацията е основният обект на проекта. Тя представлява структурирани данни по вид, произход и същност. Тези структурирани данни може да са финансови данни, медицински, търговски, социологически, административни, партийни и много други. Когато тези данни се структурират, те се материализират в информационни масиви, готови за обработка и допълнителен анализ. Използвайки тези информационни масиви, ние придобиваме информираност и знания за това кога и къде какво се е случило и в следствие на какви процеси. А след допълнителен анализ на тази информация ние бихме могли да бъдем информирани кога и къде какво ще се случи.

 

Поради тези причини, боравенето с информация е от изключителна  важност за нас, защото тя определя насоките, в които ще развиваме нашите социални политики, икономически политики, здравни политики, политическите си действия, включително разузнавателните и контраразузнавателните ни мероприятия. От предходното ни изречение можем да заключим, че част от информацията в информационните масиви не е предназначена за всички, а за определен кръг хора и институции, които целенасочено я подлагат на допълнителен анализ и обработка, целящи консумирането ѝ от определени среди, както и допълнително манипулиране на изходящия ѝ вид и подготовката ѝ за крайна консумация от всички останали хора.

 

Както се подразбира от горния параграф информацията и информационните ресурси се явяват основен обект на настоящия проект. Важно е да обобщим, че информацията не бива да се разглежда в локален мащаб, а в глобален мащаб, за да не се загуби нейната точност, адекватност и  навременност на получаване. Говорейки за глабален мащаб, трябва да споменем, че в света съществуват 197 официално признати държави, от което следва, че съществуват 197 основни информационни ресурса (потока). Всеки един от тези информационни ресурси е изграден от множество локални информационни източника.

 

От всичко казано дотук, ясно се вижда необходимостта и нуждата от създаването на централизирана система, боравеща с глобалните информационни ресурси и изграждащите ги локални източника.

 

Локалните информационни източника в най-общ план представляват:

 

 

Ø      Държавни информационни агенции;

 

Ø      Частни информационни агенции;

 

Ø      Информационни интернет портали;

 

Ø      Вестници;

 

Ø      Списания;

 

Ø      Телевизионни и Радио емисии;

 

Виждаме, че глобалните и локални информационни ресурси са изключително фрагментирани, тогава как би изглеждала такава информационна система, която да ги обхваща изцяло и в същото време да се работи с нея интуитивно и лесно?

 

 

WWW.TOHOL.ORG

WWW.TRIBUNAL.BG

 

 

ИДЕИ И ЦЕЛИ

 

 

В контекста на настоящия проект можем да кажем, че той се цели в постигане на:

 

Ø      висока степен на организираност на информационните източници;

 

Ø      структуриране и сортиране на информационните източници по тип на информацията – икономическа, научна, спортна и др;

 

Ø      улесняване достъпността до информационните ресурси на земята;

 

Ø      повишаване нивото и качеството на информираност на обществото;

 

Ø      засилване на чувството, че на заден план нищо не се случва без неговото знание;

 

Ø      Изграждане на програмни инструменти за по-задълбочено и точно търсене на специфична информация от общия информационен ресурс;

 

Ø      Създаване на постоянно обновяващ се архив на основните информационни източника – новини, бизнес, наука, спорт и др;

 

Ø      Създаване на преносимо мрежово устройство позволяващо достъп по всяко време до информационните ресурси на планетата;

 

 

Тоест, чрез системата WiiN, хората  получават улеснен и интуитивен достъп до всички най-популярни информационни ресурси във всяка една държава по всяко едно време.

 

Подобни компоненти насочени и обслужващи изцяло потребителите са широко използван във фирми като Google, Yahoo, Bing на Microsoft, Lycos, Yandex, Baidu и много други. Какво е общото между всички тях? Всички те имат добре изградена търсеща машина (Search Engine), която индексира множеството сайтове и документи в Интернет и ги предоставя във вид на отговори на търсещите заявки на потребителите. Всички те, имат добре изчистен и структуриран стил на домашната си страница, чрез която се осъществява търсенето.

 

Но това е отпред, а какво се случва всъщност на заден план? На заден план се осъществява тотално наблюдение на абсолютно всички действия на потребителите и се събират допълнителни технически характеристи и мрежови параметри уникализиращи ги в световната мрежа. Цялата тази онформация се съхранява в съответните информационни масиви на фирмените база данни, до които имат достъп само определен кръг хора. Данните, които може да се извлекат от този информационен масив са примерно: Кой от какво се интересува? Какво конкретно търси? По какви параметри търси? Колко време използва търсачката? Къде се намира физически в момента – държава, град? Какъв е IP адресът му? Каква операционна система използва? Какъв браузер използва? На какъв език е операционната му система? Какъв тип компютър използва? На каква резолюция работи? Какви допълнителни приложения има инсталирани към браузера си? И още много други. Всичките тези данни за потребителите и техните действия изграждат една изключително богата статистика, а статистическите данни за определени корпорации и институции са от огромно значение,  защото много често въз основа на тях се провеждат допълнителни мероприятия, били те от информационен или оперативен характер.

 

Подобен похват използва и проектът WiiN, но по много по-коректен начин, некасаещ личните данни на потребителите и техните действия, а единствено и само специфичната информация и как да бъде намерена тя, а не потребителите които я използват.

 

Проектът има една част изцяло насочена към потребителите и една част обслужваща корпоративните и държавните интереси.

 

Потребителската част е изградена на принципа да се предостави максимално улеснена достъпност до информационните източници от желаната държава - до три кликвания с мишката.

 

Философията на използвания мултимедиен дизайн на системата е да се ограничи максимално използването на текстови линкове и те да бъдат заменени с визуални елементи разчитайки на визуалната памет на потребителите, която показва много по-висока степен на ефективност и работоспособност в интернет среда.

 

За удобство, потребителите имат достъп до вградени тематични търсачки, чрез които  могат да търсят конкретна информация в информационните ресурси на избраната от тях държава. Докато се изгражда собствената търсеща и архивираща машина на платформата TOHOL е предоставена възможност на потребителите да използват търсещ алгоритъм предоставен от Google с цел тяхното улеснение при намирането на специфична информация.

 

Проектът има и още една насоченост по-комерсиална, обслужваща корпоративните и държавни интереси. Това ще рече, че всяка фирма, корпорация, институция или дори разузнавателна агенция могат да подадът своя конкретна заявка за специфична информация от определена държава от определен тип към търсещата мащина на TOHOL и системата автоматично  да предоставя резултата в желания вид и час от клиента веднага след появата ѝ в мрежата.

 

Пример за заявка е, ако искате да знаете кои издания колко често и кога публикуват нещо конкретно за Вас или вашия партньор или конкретна фирма, продукт, услуга и много други. .

 

 

WWW.TOHOL.ORG

WWW.TRIBUNAL.BG

 

 

СТРУКТУРА

 

 

Разбира се, много хора ще попитат – Всичко изглежда много добре, но какво Ви различава от Google или Bing например? И защо мислите, че ще се справите по-добре от тях?

 

Естественият отговор идва от самата конкуренция. Фирми като Google и Bing на Microsoft и техните търсещи машини се опитват да обхванат и индексират целия планетарен интернет и съдържащите го документи. Което означава, че те хвърлят огромен технически, финансов и човешки ресурс, за да индексират огромно количество документи, които в голямата си част не удовлетворяват нуждите на потребителя и не представляват интерес за него и само го затрудняват при търсенето на желания резултат в ограмното множество от резултати предоставени в отговор от дадената заявка за търсене. Докато при системата TOHOL се индексират и архивират (не кешират) единствено и само информационните ресурси и то само тези, които изрично са посочени на търсещата машина и през какъв интервал от време. Благодарение на търсачките, които всеки може да използва, информация за любопитното и новото в света на технологиите и науката стига до читателите в удобен, подробен и напълно актуален вид, поради факта, че на първите позиции излизат последно публикуваните статии.

 

Основните тематични информационни ресурси, които се индексират от всяка една държава са:

 

 

Ø      Вестници

 

Ø      Бизнес списания

 

Ø      Финансови журнали

 

Ø      Списания от общ характер

 

Ø      Информационни агенции

 

Ø      Информационни интернет портали

 

Ø      Спортни източници

 

Ø      Hi-Tech и Наука

 

Ø      Държавни структури

 

 

 

WWW.TOHOL.ORG

WWW.TRIBUNAL.BG

 

 

ЗА ИМЕТО

 

Изборът като име TOHOL бе избран защото се запомня лесно (както текстово, така и визуално) също така при избора на този домейн се продължава линията спазвана от основните ни конкуренти на странност и лесно запомняне поради уникалността си:

 

YAHOO             YANDEX

GOOGLE           BAIDU

TOHOL             BING

LYCOS               RAMBLER

 

За удобство на потребителите всеки локален информационен портал ще има субдомейн на TOHOL например на Германия адреса е www.germany.tohol.org а на Франция www.france.tohol.org за  достъп до  България може да използвате адреса www.tribunal.bg

 

За достъп до основния сайт на системата TOHOL може да използвате адреса www.tohol.org от където ще получите достъп до всички държави по света.

 

 

WWW.TOHOL.ORG

WWW.TRIBUNAL.BG

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Обединявайки на локално ниво всички информационни ресурси в „локален информационен портал” и обединявайки тези портали в единна глобална информационна мрежа или казано по друг начин – Световна международна информационна мрежа (WiiN),  ние де-факто създаваме световна международна база данни, изградена и попълнена от всички информационни ресурси на всяка една държава. Може да се допълни, че така както всяка държава  архивира своите публични издания в националните си библиотеки, така проектът WiiN и Информационната платформа TOHOL ще се явяват като естествена електронна световна библиотека, в която са архивирани основните информационни ресурси на планетата. Тези ресурси ще могат да бъдат използвани от нас в настоящето и от бъдещите поколения, при определени исторически или фактологически изследвания/разследвания.

Като завършек на настоящата презентация, бихме желали да допълним, че  проекта WiiN е един от допълващите инструменти, с които борави проекта CYBER HUMANITY - проект занимаващ се основно с  изучаването, направлението, корегирането и самото създаване на основните човешки процеси в обществото.

 

 

WWW.TOHOL.ORG

WWW.TRIBUNAL.BG

 

 

ИЗТОЧНИЦИ

 

Настоящата презентация на проекта WiiN и информационната платформа TOHOL не включват външни информационни източници и е изцяло авторско дело на Иванина Карамфилова Димитрова и Бойко Димитров Генов.  - Всички права запазени.

 

 

 

 

 

Copyright © 2009-2012 Zagata Bio Systems Ltd. All rights reserved. TOHOL™ is a trade mark of Zagata Bio Systems Ltd.

 

 

 

WWW.TOHOL.ORG

WWW.TRIBUNAL.BG

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009-2012 Zagata Bio Systems Ltd. All rights reserved. TOHOL™ is a trade mark of Zagata Bio Systems Ltd