avatar

Санкт-Петербург

Презентацията е на руски език и може да бъде използвана в часовете Санкт-Петербург.ppt.