avatar

СПОРЪТ ЗА ЗАПЛАТИТЕ И БОНУСИТЕ НА БАНКЕРИТЕ

Наистина милиардите, които някои американски банки изливат за заплати на мениджърите си в първата година след фалита на Lehman са трудно разбираем. Но е факт, че навсякъде трендът е за обвързване на бонусите с постоянен успех на бизнеса. Пред погледа на строгия си надзор сума ти банки коригираха надолу заплатите.И докато големите банки могат да разчитат на едва ли не „имплицитни" държавни гаранции, или дори на вид държавна помощ (това по всяка вероятност се е случило дори и в България - при това в нарушение на законите), тези големи банки ще си останат риск за цялата финансова система.Според специалистите има две възможности за справяне с този проблем. Едната е големите банки да бъдат раздробени и да се раздели бизнеса с депозитите от бизнеса с рисковата търговия. Този шанс обаче май вече, с малки изключения, е пропуснат. Така остава един чисто икономически път - да се управляват външните ефекти на големината. Казано по-просто, това означава да се повдигнат толкова нависоко капиталовите изисквания за големите банки, че те от само себе си да се стопят.http://yphalachev.blogspot.com/