avatar
+1 1 глас

СЕГА имате тази възможност! – IQ Тест 1.0

Позабавлявайте се, като решите IQ теста. От страницата „Тест” в сайта http://www.anddro.hit.bg , може да изтеглите програмата VPW IQ  Test 1.0.

    "IQ Test  e програма за приблизително измерване на коефициента на интелигентност чрез общо 32 въпроса подредени в два раздела. Програмния продукт не претендира за автентичност с професионалните тестове за интелигентност. Въпросите, от които е се състои теста са събирани от различни интернет източници и са съобразени с правилата, по които се съставят тестове от този тип." Цитата е от автора Веселин П. Димитров