avatar

Рейки - лечение за Тялото и Духа

 

ЕНЕРГИЯТА Е ВСИЧКО ОНОВА, КОЕТО Е

 

Говорим за «енергия» в различни измерения: когато имаме предвид енергийни източници, като въглища, газ, мощта на вятъра или електричеството, или калориината стойност на храната, но определението за енергия е много по-широко от това. Айнщайн и другите квантови физици обясниха, че на атомно ниво всичко, което съществува във Вселената, е енергия, вибрираща и трептяща с различна честота, че физическата материя и енергията са просто две форми на едно и също нещо. Следователно енергията е всичко онова, което е. Ние познаваме някои от тези енергийни вибрации, например звукът, светлината, радиовълните и рентгеновите вълни.  Всички те са част от електромагнитния спектър  и от научна гледна точка единствената разлика между тези различни форми енергия е, че всяка трепти с различна честота или вибрационна стойност.

Човешките същества също са съставени от електромагнитна енергия и всяка клетка, атом и субатомна частица, съставляваща човешкото тяло, вибрира с различна стойност в зависимо от своя биохимичен състав. Например специфичният електрически капацитет на човешкото сърце може да се измери на ЕКГ апарат /електрокардиограма. Също така електромагнитният капацитет на цялото тяло може да се измери посредством електромиограф, а нормалната биологична честота на човешкото тяло е около 250 цикъла на секунда.  Но едно проучване, много уместно за нашето разбиране за човешката енергия, което беше проведено върху различни хора, отчитайки капацитета на онези места в тялото,у които обикновено се свързват с високоенергийните точки, известни като чакри, даде много интересни резултати.

Повечето хора в проучването записаха нормалната стойност, около 250 цнс, но когато тестовете бяха проведени върху хора, използващи лечебни енергии като  Рейки, и други        които използваха активно психичните си способности, се установи, че техните честоти се движат в обхвата между 400 и 800 цнс. Още по-високи стойност – над 900 цнс – бяха установени при хората, които се описват като «мистични личности».

Тези хора бяха не само екстрасенси и лечители, но и следваха  духовен път и умееха да медитират  дълбоко, нещо повече, те чувстваха връзка с всичко в природата и отвъд, споделяха холистични и метафизични убеждения.

Най-интересното е, че науката най-после потвърди нещо, което от хилядолетия е част от духовната мъдрост на много култури – че една невидима енергия тече през всички живи неща и ги свързва. Тази енергия носи различни названия, в зависимост от културата или духовната традиция, като най-известните са Ки, Ци, но може да се нарече още Прана, Светлина или Дух, или Светият Дух или Виталност и Жизнена Енергия.