avatar

Работни ателиета - възможности за безплатни обучения в Европа

През 2009-2010 българските граждани ще могат да се включат в новата дейност „Работни ателиета” на европейската програма „Грюндвиг” (образование за възрастни).

Работните ателиета са с продължителност минимум 5 дни и включват обучителни дейности, които допринасят за личностното и професионално усъвършенстване на участниците в тях. Включването в Работно ателие е добра възможност за опознаване на чужди езици и култури. Темите на ателиетата са разнообразни: от работа с дигитални библиотеки и компютърни технологии до фотография и занаяти.  

Право на участие имат всички български граждани на възраст над 16г., които са завършили (или в момента не се обучават в) образователна степен .

Многоезичен каталог с темите на обученията и условията за участие можете да намерите на Интернет страницата на Център за развитие на човешките ресурси, в секция „Работни ателиета в Европа”www.hrdc.bg