avatar

Професионално ориентиране на ученици

Колеги, щастлива съм да споделя с вас проекта на община Добричка, който се изпълнява по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". В този проект участват всички училища от общ. Добричка. Бяха обучени учители от училищата, като "кариерни консултанти". По този повод работим с ученици от 5-8 клас. Децата с интерес посещават занятията, защото осъзнават, че това ще им помогне при избор на професия. http://dobrichka-shansvkariera.webnode.com/