avatar

Проклятието на планината

Проклятието на планината Рила


До сега имаше постинг за лицето Николай Райнов, демона на старата и новата история, но не предполагах, че нещата могат да са толкова затлачени не само в историята, но и във всички области на обществения живот. Ако сравним ученията на дъновистите и писанията, които без никакви доказателства са прокарани от; научните среди, медиите и правителствата за идеите на така наречения "Свети Иван рилски". Можем да намерим много общи неща, толкова общи, че е направо очевидно как някой е бил ученик, а другия негов учител. И като сравним датите на поява и видим, че свети Иван рилски и неговите писания се появяват, когато вече има здраво ядро на дъновистката секта, просто трябва да съберем две и две за да получим резултата. В първото произведение създава една измислена секта "богомили", като дори приписва имената на водачите им като имената на своите синове. Които през комунизма наистина са водачи на секти тясно свързани с властта и световните тайни организации.


Сега не смятам да му обръщам отново незаслужено внимание, само ще разнищя и един друг не много явен заговор, освен мита за старите секти, които са направо идентични с днешните, виждаме и нещо много опасно. Именно той е и създател на мита за "Свети Иван рилски", според историята имало четири документа, който са автентични и се пазят на държавни места, как ли пък не, а как така се случва, че всичките тези измислици за чудотвореца се появяват по време на ранното творчество на Николай Райнов, тоест в самото начало на 20-ти век. Историята му е много по тривиална от колкото изглежда, необходими са и "религиозни" методи за подпиране на древната българска история. Както и да се направи връзка между обявеното за свято място от дъновистите, планината Рила и намирането на "християнски" светец отшелник и духовно единен със сектата. Така се затваря една от най пъклените вериги, дъновисти - древна "християнска" вяра - държавна политика. Ето защо мога смело да припиша това дело на този човек Райнов, именно неговите връзки със всякакви секти и тайни общности, можаха да придвижат култа към този светец на религиозно и държавно ниво. Именно на този култ дължим и заслугата най големия манастир в рилския да е построен така че да се митологизира самата планина, а не вярата на Светия Дух и Словото.

Цялата тази история около светеца и манастира издава и нещо друго, нашето православие, не само научните и политически среди у нас, е тясно свързано с окултни и сатанински секти. Не само дъновистите са сред тайните дяволски общества владеещи православието. Лика на Иван рилски иконоподобно изобразен и на монетата от един лев, е явно свидетелство за дългите ръце на тази мафия стигащи до банките, финансовите среди и правителствата на новите социалисти. Не случайно на неговите мощи се отдава такава чудотворна сила на изцеление, дори историята му е свързана със пренасяне чудотворния му ковчег във Унгария, явно за да се почетат връзките на Райнов във Будапеща. Изцеляващите мощи е една от старите лъжи на сектите на хуманисти, с които се подиграват и ограбват наивните религиозници.

Нека Господ се смили над всички заблудени до сега и да въздаде заслуженото на тези които отхвърлят истината.