avatar

Произход и вяра на българите . Проучвания, анализи и бележки.

Произход и вяра на българите
Проучвания, анализи и бележки

Българите сме трън в очите на черните сили, защото сме вечните бунтари

и будители на подтиснатите, пазители на светлината и дарители на знание.

 Възстановяването на истината за произхода на народа ни,  Е ВЪПРОС НА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ.

Това което се учи училище и във факултетите по история, за някои е цялата и достатъчна истина. Точно това им е проблемът. Теорията за познанието твърди обратното... Пътят към истината за Българската история без духовните тайни се оказва задънена улица.

 

Науката история работи с тези и теории, които подлежат на критика, доказване или оборване.  Когато коментираш и правиш съвкупни заключения, те би трябвало да бъдат на база археология, история, извори(от съвременни на събитието летописци), лингвистика, генетика и антропология.

2

1Размисли за произхода на българите

Трите необходими и достатъчни условия за автохтоностен/местен/ произход на един народ са;1/- археологичните артефакти 2/-историческите извори и старите автори 3/-генетичните изследвания- има и 4-то допълнително- езикът.Българите отговарят на 3-те условия,що се отнася до езика,то според съвременни англииски лингвисти бг езикът е ,,аналитичен'',както англииския и за разлика от другите е 10-12000год. по-стар от всички други европеиски такива,които са,,синтетични'',включително гръцкия и всички,,славянски'' езици,които са с неотпаднали падежи.За отпадането на един падеж са необходими 1800-2000год.,като преди това са нужни още толкова 1800-2000год. за натрупване на нови глаголни времена които да подготвят отпадането на падежите.Гърците са на балканите 1500год. преди хр. и имат отпаднал един падеж,благодарение на влиянието на съседния български език.

Всичко, което противоречи на доктрината на Златарски или просто се укрива, или се обявава за заблуда- сведенията на Квинт Курций Руф, Анонимният космограф, Св. Йероним, Орозий Павел, Павел Дякон, Д. Хоматиан, Л. Дякон, М. Аталиат, Й. Малала, Прокопий, Й. Цеца, Фулко, Й. Кантакузин...Нищо, че данните се подкрепят едни други, нищо, че антропологическите изследвания на проф. М. Попов доказаха, че сме европейци, това не трогва ни най-малко една определена група безсъвестни личности. Те решават да вярват единсвено и само на задъханите от омраза към българите Теофан и Никифор… И стават също българомразци, еничари…
През IV-ти век eдин анонимен римски хронограф споменава името на нашите предци в своя работа. Древният автор се е опитал въз основа на данните, с които е разполагал да опише произхода на познатите по онова време народи. Разбира се подобен документ не притежава прецизността на съвременните изследвания, но въпреки това сведението на

3
Хронографа е от голяма важност за нашето

минало защото показва, че пред 354-та година името българи е било добре познато. Като праотец на дедите ни е посочен Зиези – ZIEZI EX QUO VULGARES – Зиези, от който произлизат българите.


Не само от картата на Св. Йероним става ясно, че народ с име българи обитава Балканите още по време на Античността - IV- V век. Има и други данни за това, че дедите ни са живели не само в Източна, но дори и в Центрана Европа през IV- V век. Мавро Орбини дава следното сведение:

“…Марк Аврелий Касиодор пише, че българите се сражавали с ромеите още по времето, когато владетел на тази империя бил Теодосий, след много битки българите били победени около 390 г. и Италия си върнала Сирмиум (Стремска Митровица, Сърбия, бел.м. ) “
Описвайки събития от 512-513 година, хроникьорът Йоан от Никиу дава интересни сведения.

4
Разказвайки за бунтът на предвождащият българи Виталиан, старият автор споменава съвсем ясно името на страната ни – БЪЛГАРИЯ.


“ Той (Кирил) срещна Виталиан в битка, в която пазнаха много жертви от двете страни. Генерал Кирил се оттегли в град Одесус (Варна) и остана там, а пък Виталиан се върна в Провинция БЪЛГАРИЯ.“

Йоан от Никиу, Хроника, LXXXIX-75

По времето когато Отец Паисий е търсил данни за миналото на дедите ни, във Великобритания е било добре известно, че през IV век българите имат силна войска в Централна Европа, там където става битката между българи и лангобарди:

“ Агилмунд беше син на Айо, който според Проспер стана крал по време на консулството на Хонорий и Теодосий – 389 година. Според Павел Варнефрид той (Агелмунд) властва тридесет и три години и бе убит в битка с българите.

5
 Проспер поставя датата на смърта му по време на консулството на Мариниан и Асклепиодор – 413 година.“


“Agilmund was a son of Ayon, who became their King according to Prosper, in the consulships of Honorius and Theodosius 389 A.C. (Anno Christi), reigned for thirty three years according to Paulus Warnefridus, and was slain in battle by the Bulgarians. Prosper places his death in the cosulship of Marinianus and Asclepiodorus, A.C. 413.”

I.Newton, Observations upon the prophecies of Daniel, and the apocalypse of St. John, Vol. I, 1733, p. 39 

Руснакът Александър Дмитриевич Чертков (1789-1858) пуска в ход измислицата, че българите на Аспарух, които през 680 г. създават държава на юг от Дунав, са една малка орда, която славяните асимилирали.
6
Тази откровена лъжа, създадена от Чертков през 1842 г., е подета от руската пропаганда и догматично е наложена в историческата наука в Русия и България след 1878 г. Родоначалник на митовете, които в последствие се превръщат в наша официална история, водят началото си от Август Людвиг Шльоцер (August Ludwig von Schleuzer), който в своята история от 1771 г. пише, че българите сме турци дошли от поречието на река Волга.

Германски евреин с хазарски корени, Шльоцер учи в университетите във Виттенберг и Гьоттинген.В 1761 г. идва в Русия. В 1761-67 г. работи в Императорската Академия на науките, като става: Почетен член на Петербурската Академия (1765), Член на Обществото по история на древните руси (1804). Той е един от най-старите известни автори, защитаващи такава теза.
Въз основа на тази манипулация евреина Константин Йосиф Иречек изработва „Тюркската теория за произхода на българите”, която горещо прегръща Васил Златарски и налага в България.


7
Георги Раковски : " "Това племе или голям род, познато в елинската стара повестност под общото и обширно народно име пеласги, не е друго освен българи, изкривено от гръцките описатели на поради недостатката на езика им. (Че гръцките описатели много странни речи писани с "б" са писали с "п" върху това можеме наведе много примери. Отечеството Александра Македонскаго, кое се е съхранило и до днес в правото си наименование Бела или Белица, тии са го писали в старост Пелла а днес Мпелитса. Тъй и множество други.)"

БЪЛГАРСКА СТАРИНА, МЕСЕЦ ЧЕРВЕН (ЮЛИЕ) 1-И. БУКУРЕЩ, 1865 "Само пътем" !!! Раковски не само определя българите като балкански народ,ами даже прави лингвистичен разбор на понятието ПЕЛАСГИ!
“Както старите гърци са ни хвърляли в скитская яма, тии днешни европейски учени ни съпричисляват с фински и черменски и не знам йоще какви племена и качват ни по уралските диви и пусти гори!”
/Г. С. Раковски, Ключ българскаго язика, Съчинения, том IV, София, 


8
· За титлата на българските владетели:
 
КАНАС не е нищо друго освен един стар вариант на титлата КНЯЗ** както доказа отдавна проф. Ганчо Ценов, а пълната титла КАНАС У БИГИ има значението КНЯЗ В БОГА ( КНЯЗ ОТ БОГА). Гърците дават превод EK TEOI ARXONTOS – от Бога владетел ( владетел в Бога).
Никъде в изворите, в хрониките, по каменните надписи няма ХАН, нито КАН!
Титлата е KANAC BIГI. Канас У Биги - Княза от Бога. BIГI - БИГИ е падежна форма на Бог. Бога, Бага, Биги. Канас е княз
Канас = Кня(е)с(з) Ако премахнем гласните то става още по ясно - Кнс =Кнс(з).
А възникването на бог Тангра може точно да се датира - някъде началото на миналия(20-ти) век.

Азиатски, руски, сръбски, еврейски шивинисти подреждат всичко скитско за изконно тюркско. За пантюркистите всичко що е яздело кон е било тюрк . В интернетпространството масирано се натрапва наглата лъжа, че коневъдството си е тюркско изобретение. Нека си дадат сметка за това разните сервилници, дето адвокатстват на татарстанските лицемери.

Историческите извори от  ромейски  и латински източници когато говорят за скити,хуни, българи, готи съобщават за тяхното движение винаги в посока СЕВЕР-ЮГ, а не Изток-Запад.       

 

Когато се има предвид хуни, често се пояснява, че става въпрос за "номади скити". Сещам се в момента за Теодорет Кирски, които разграничава скитите ариани (готи)(тираи; българи) от номадите скити (хуни).

Да обобщим:  Гетите, бесите, даките и мизите са директните предци, всъщност изброените тракийски племена след приемането на Христовата Вяра, за да се отличават от другите си събратя са приели тази дума блъгари, блъгарин и с времето това е станал етноним на всички останали тракийски племена, приели Христовото учение за своя Вяра.

Все пак, за да определят старите автори, че има тракийски народ, то това отделение от другите е били преди всичко по езика и обичаите.  По-късно тия траки изчезват от изворите и се появяват на тяхно място първо българите, а след това словените заедно със склавините, което за човек, на който българският език му е роден е разбираемо кои за нас са словни и кои не са. А няколко века по-късно някъде след 16в.  започва да се пише и се създава славянската теза. Така, че думите на Паисий писал в 18 век са напълно правилни: "измежду славяните, българите бяха най-славни ..."

Шашмата за произхода на българите е сътворена от руснакът Александър Дмитриевич Чертков (1789-1858) , който първи пуска в ход измислицата, че българите на Аспарух, които през 680 г. създават държава на юг от Дунав, са една малка орда, която славяните асимилирали. Тази откровена лъжа, създадена от Чертков през 1842 г., е дооформена от хазарите-юдеи Август Шльотцер и Константин Йосиф Иречек и еничарина Васил Златарски .

Енгел, Тунман, Шльоцер, Вамбери, Шафарик, Фехер и др. определиха дедите ни като угрофини и тюрки. Томашек пък обяви траките за нищожно романизирано малцинство. Заради тази лъжа ни разделиха след Берлинския конгрес. Заради нея осакатиха страната ни след Ньойския пакт, а после ни хвърлиха в мечешката прегръдка на СССР. Днес, когато сме на линията на разлома, отново ни заливат с лъжи. За да не помним, че ние Българите сме най - старите европейци, потомци на Траките.

 

Още през XIX век Гeорги Раковски изказва твърдението, че българите са местен народ. Пак през XIX век големият родолюбец Цани Гинчев пледира, че траките не са изчезвали никога, а само името им е променено на българи. В началото на ХХ век, застъпници на тракийския произход на българите са , Мавро Орбини, Д. П. Даскалов, йеромонах Спиридон Габровски, Поп Йовчо от Трявна, Гаврил Кръстевич и разбира се проф. Ганчо Ценов, после идват Николай Владикин , Асен Чилингиров, ,Данаил Юруков, Георги Държилов (Динката). Георги Сотиров, акад . Владимир Георгиев, Димитър Ангелов, Евгений Теодоров, Методи Попов, Юлия Хаджи Димитрова,

Юлия Боева - "Мъдростта на Великата Майка". Тя си е направила трудът да напише един "буквар" за начинаещи.

Юлия Хаджи Димитрова-"Gothi, qui et Getae" - "Готи, сиреч Гети"

 

Племена са онези, които се кичат с пера и не са виждали рало. Ние сме един народ с много родове и поземлища.

 

Касиодор (6 век, римски историк) пише, че Българите са стар мизийски или илирийски народ!! Енодий Тицийски (473-524, епископ, придворен историк на готския крал Теодорих)също посочва, че българите са стар мизийски или илирийски народ!!! Българите и древните мизи са един и същ народ. Затова и някой автори /Теофан, Йоан Антиохийски/, когато говорят за българите в V век, използват израза "тъй наречените българи" - защото етнонимът "българи" явно и в V век е ползван сред народа, а гръцките и латински хронографи и летописци са ползвали друго "официозно" име /мизи/

 

“Антропологичните типове, които влизат в състава на съвременния български народ принадлежат изцяло към европидната раса. Между тези антропологични типове първо място по разпространение, съгласно подробните данни от нашите изследвания заема понтийският, или черноморският тип” - М.Попов, Антропология на българския народ, том I, Физически облик на българите, БАН, София, 1959 стр. 260

 

Димитър Ангелов - “Доминантен е следователно не донесеният от славяните северен тип, а характерният и разпространен сред някогашния тракийски етнос средиземноморски тип. По такъв начин, погледнато от биологична гледна гочка, ролята на траките във формирането на българската народност е несъмнено.”

Д.Ангелов се е позовал на работа на професионалист, а именно д-р Методи Попов. Все още няма учен, който да е успял да обори резултатите на д-р Попов.

 

Анонимен римски автор споменава за българи през IV век – ZIEZI EX QUO VULGARES – Зиези, от който произлизат българите. Името Зиези е тракийско - -Zieisi(s)

 

В спадащият някога в нашите владения град Дурач е намерен един особен надпис.

Той е каталогизиран като Epidamnos-414 година, а в текста намираме важно за нас име - Τηρες Τρεβελλου -Терес Тервелов, Терес син на Тервел. Оказва се, че по време на Античността на Балканите е живял човек, който е носел името на древен одриски цар, а името на баща му е идентично на това на по-късен български владетел.

Стефан Византийски твърди, че Ария е едно от по-старите имена на Тракия. Идва от подопечените на бог Арес или Арий, арйаните.

 

Символите са били създавани чрез число, черта и багра. Число, размер и хармония. Числото и чертата се сливат, за да дадат орнамент. Орнаментът е образцов символ. Най-опростеният орнамент е буквата.

Писмените знаци са инструмент за съобщаване на знания. Когато достъпът до знанията е минавал през посвещаване в съответните мистерии, писмеността е била също с достъп. Няма защо да се чудим, защо гърците не са имали достъп до тракийската писменост. Вероятно са получили достъп само до простанародното писмо, което ние сега знаем като "гръцка азбука". И после се оказало, че траките са пишели с "гръцки букви". Нищо чудно да се окаже, че траките са имали няколко системи за писане. За това няма смисъл да търсим една писменост.

 

Писмеността(глаголицата) е съставена от Епископ Урфила(Вулфила както го наричат германците) въз основа на тракийското писмо(кирилица) на Хермес. А българицата(на коята пишем в момента) от Климент Охридски. Ѧзыкъ блъгарьскъ.

Кирил и Методий нямат заслуга.

 

В Британския музей се съхраняват ръкописи на св. епископ Йероним Стридонски (* 331 - † 420), които съдържат европейската част на карта, изработена въз основа на картите на "бащата на църковната история" св. епископ Евсевий Кесарийски (Памфили, * 270 - † 338), на която е обозначена Mesia hec & Vulgaria (Мизия тук е и България)

Картата от "История" на Евсевий Иеромоним преди 540 г.

"Мизия още и България" - кои са източните римляни, кои са мизийците, кои са българите в тази територия в едно и също време? 

 

Тракия не е държавно образование или административна единица с граници от римско или източноримско време, а ареала, който са обитавали отделните царства на народите с еднакъв език, но и с не еднакви нрави. Последните са формирани в зависимост от управляващите владетели на съответното население на царствата. Разликите в нравите са споменали Омир и Херодот, но не само те! Елините също никога не са имали общо царство, а и отделни такива. Техните полиси са били на чужда територия, изпълнявайки ролята на тържища за размяна на стоки и нищо повече. Не разпространявайте незнанието си. относно писмеността, преди VIII в.пр.н.е., на Балканите, защото и там сте на същото ниво на познанието, като това за ареала на Тракия. Щом Омир пише за размяна на писма между тракийски царе, Перт на Тиринт и Йобат на Ликия преди XIII в. пр.н.е., значи е имало писменост на език, с който са се разбирали един друг. Писмо от Приам, макар и фалшиво, е представил и Одисей на Паламед, по също време, дори Агамемноновите хора са го чели!

Още Омир е казал: "Бойте се от даровете на данайците!"

Стефан Византийски твърди, че Ария е едно от по-старите имена на Тракия. Идва от подопечените на бог Арес или Арий, арйаните.

Стефан Византийски е хронист, живял в 6век в Александрия. Най-известният му труд е наречен Етника и описва народите, градовете и областите във света. Та там Стефан Византийски пише:

Тракия- това е областта, която била наричана също Перке и Ария 

Θρκη, ..... στι δ Θρκη χώρα, Πέρκη καλετο κα ρία

Ария, едно от най древните имена на Тракия, Stephanus; това е заради войнствения характер на хората, цялата тази страна Euripides нарича местожителството на Марс - Арес; и Sophocles, негова родина. Речник на древната География от 1773 Лондон.

 

В исторически извори се съобщава, че Тир или Тирас е обединил (след потопа) народа на тиреите и,че данайските цигани им дават названието ТРАКИ!!!

Йосиф Флавий:  " Наследниците на Ной, даващи имена на народите – тирас / тираси, но гърците ги наричали траки."

Исидор Севилски – „Etimologiq ( 9,2 -31 ):  „Tiras ex quo Thraces, quorom non satis immutatum vocabulumest quasi Tiraces"

 

Прокопий,казва,че има Кавказ през земите на траки и илири и както и още един хронист твърди,стига до АДРИАТИЧЕСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ,т.е.че има Кавказ на Балканите!! Есхил,казва,че когато Йо бягала трябвало да стигне до Хибриста(Марица),но тъй като била трудна за пресичане трябвало да мине през Кавказ,там откъдето извира,тоест днешната РИЛА! Страбон казва,че войските на Александър по време на походът му наричали доста високи места Кавказ( източник : География, XI-8-1)!! Също така имаме сведения за планина с име Кавказ в Родопите,това е нормално,защото Кавка се обяснява на български,КАВКА = височина ( Кавкаландия - местност засвидетелствана в древността на територията на Карпатите)!! Йосиф Флавий (37-100 г.сл.Хр)пък казва,че гърците наричали галатите(келтите/гали) ГОМАР-кимерии!!!А какво казва патриарха Раковски : "„Щем доказа необратимо, защо ние сме първите и най-старите жители в Европа..."

 

Теофилакт Симоката, пише: "Sclavos sive getas hoc enim nomine antiquatis apelati sunt – Славяни, или още гети(тракийски премена), защото това бе името им в древността" Т.е. седемте гетски племена са познати по-късно като 7 славянски племена.

 

Това е понятие - славяни е измислено едва през 16 век от бенедектинския монах от хърватски произход Мавро Орбини в една негова книга, наречена „Царството на славяните“. Дотогава в нито един, повтарям НИТО един исторически източник не се споменава такова понятие. В историческите хроники се говори винаги за склави, склавини, изписва се Σκλάβίνοι. Старият историк Теофилакт Симоката, ни казва: "Гети, наречени още склавини прекосяват границите на Тракия...

 

Император на Византия – този титул е неологизъм, и никога не е използван от владетелите на държавата с център в Константинопол. Използва се от днешната модерна историография. През 330 г. римският император Константин I Велики обявява тракийския град Византион за столица на Римската империя и го кръщава Нов Рим. По-късно този град получава името Константинопол, в чест на своя основател. След условното разделяне на Империята, градът остава столица на Източната Римска империя, известна с днешното си модерно име Византия(от 16 век), т.е. т. нар. византийски императори в същност са римските императори на Изтока.

ИРИ - Източната Римска Империя със столица Константинопол е първоначално тракийска държава, тъй като императорите и военачалниците, както и въоръжените й сили са траки, местни жители на Балканския п-ов. Проблемите започват когато една клика от гръцкоговорящи генетични уроди започва да се промъква към върховете най-напред на църквата, а после и на държавата и някъде към края на 6-и век от новата ера успява да се наложи и в двата тези центъра на властта - духовния и светския. Оттам нататък тръгват злините за тракийското/българското население...

 

Редица ИРАНОВЕДИ ей така АКСИОМАТИЧНО приемат иранците като стандарт непроменен в хилядолетията и непоклатим самосъздал се преди седемдесет и седем милион години!? Някой седнал ли е да каже какво представляват персите? Ако се зарови човек старателно и проследи ей така най-лаически ще стигне до извода че днешните иранци са придобили по бял вид по мъжествени черти, станали са по-добри войници, тъкмо защото там във вековете и хилядолетията пред Христа многократно са нахлували траки. Там климата не винаги е бил пустинен. Казват че е бил изключителн благоприятен за живеене и земеделие, топъл и влажен климат. В такъв климат винаги живее народ който не умее да се бори. Значи този народ винаги става плячка, а траките са известни като отлични войни. Ето как изнежените древни иранци са се смесили с траките и са станали по-бели и по- мъжествени. По същия този начин културата и езика им са се обогатили с тракийски слова. Това в най-общ план твърдят Цани Гинчев, Никола Йонков Владикин и доста други български изследователи. Някак си недостоверно звучи тезата ви за самосъздалите се стари преди седемдесет и седем млн. години българи и също толкова стари перси. Пеласзгите са говорили език който е близък до черковнобългарския- виж възгласа на атиняните при Дионисиевите празници, ние сега говорим готския(гетския) български диалект.

 

Възникването на бог Тангра и тангризма може точно да се датира - някъде началото на миналия-20-ти  век (1926 г. ).  Геза Фехер го предположи, Бешевлиев го създаде от две чертички.

 

Българите са християни от 1 век В 870 г. българите изоставят българското си верою, първохристиянството-Бълга­рската Апостолска Глаголическа Църква и приемат гръкоюдейския(еврейския) вариант на т.нар. православно християнство.

Св.Първоапостоли Павел и Андрей проповядват на Балканите и Мала Азия Христовата Вяра,която би трябвало да наречем Първо-апостолическа!!!Това го пише точно Ганчо Ценов,който доколкото знам известно време се рови във Ватиканската библиотека,ако не греша!!!Ценов твърди,че първоначално е покръстено трако-македонското население на Солун и околността от ап.Павел.(И веднага след тях и мизите(българи)След тях в 144г.сл.хр. Св.ап.Ерм оглавява Епископията в Пловдив.За да има Епископия някъде трябва да има и църкви,нали!? Интересното е, че Първоапостолската Вяра се явява един вид "гностична"за Религията утвърдена от Константин и Вселенския събор! Явните разлики са причина за огромните и вековни църковни недоразумения в последствие,според мен!! Включително и т.нар. „Покръстване на българите” при Борис Михаил Вероубиец ,( приемането на гръкоюдейския(еврейския) вариант на т.нар. православно християнство.) и по-точно съпротивата с/у него,дори от собствения му син-Расате...

Веднага след това се появяват и богомилите, наследници на първохристиянството-Бълга­рската Апостолска Глаголическа Църква…

Обобщено: Християнството не е ново – траките са първите християни, те създават Библия Бесика, в наши дни светът вече знае за нея. Владетелите на България Кубрат, Аспарух, Тервел, са били християни. След тях идват богомилите, които трябва да ни върнат към изконното християнство.

С официалното покръстване на българите Борис I прави дипломатически ход, с който обаче разделя духовната власт от светската. Това събитие прекъсва мисията на българите и религията, която носят.

Проблемът винаги опира в това, че възприели вече новото християнство, трудно се схваща, че е възможно преди това да е имало друга трактовка!

Имам предвид действията на Константинополската патриаршия,която не бих нарекъл гръцка през епохата на ранното християнсво 4 век,но която точно по гръцки успява да обяви Готите(гетите,т.е. българите)на Улфила за ариани или за "нечисти"християни и еретици,ползвайки някои различия в интерпретациите около личността на Христос и други подобни!

Нещата за ранните трако-илирийски християни се усложняват още повече, когато мисля, че Константинополската патриаршия налага официалното мнение, че християни са само тези,които говорят на гръцки,латински и еврейски-свещените езици!!!По този начин скитските,българските християни остават изолирани като гностици или направо еретици,т.е.варвари. Но за качествено различно християнство, не би могло да се говори.

 

Ценов не говори за качествено нова или различна религия. Той просто ни обяснява,че гръцките измекяри-ромеите,всъщтност,успяват да вземат връх в пренията над трако-илирийската църква,налагат гръцкия като трети свещен език и обявяват българите за ариани,т.е.за нечисти,неистински християни,даже - за еретици,извън Православието.

Трако-българската Християнска църква е поставена извън Канона на Православието. Това е положението. Те все пак са успели да яхнат Римската империя и от там насетне,те определят правилата. Всъщност Гръцкият език или това което те наричат гръцки успава да си извоюва статут още когато Империята е единна и неразделена. Още тогава почват да се секат монети с гръцки надписи.

 

От 2-ри век повечето императори са траки чак до Василий Il. Тракия е до Троя. Императори са фригийците - малоазийските траки и арминци. Латинци (римляни) императори няма в Източен Рим. Теодосий l направил черковния преврат на събора през 382г. е испанец. Всички войни между Цариград и България са граждански на Верска основа. Защото Св. Цар Константин Велики дава статута на автономия(федеративност) на Мизия в рамките на Източен Рим. Мизия т.е. България е облагодетелства на от Константин в рамките на империята. Войните тръгват със свалянето на династията на Констанциите и преврата на юдеите в черквата през 382г. Тогава изведнъж започват прословутите "готски" и "варварски" нашествия. През 382г. Готската делегация на събора водена от Доростолския епископ Урфила не е допусната със силата на имперската гвардия на заседанията. Така влизат еврейските персонажи в християнството на Св. Цар Константин Велики. Войните са граждански и верски, между тези с Една Воля и тези с Две Воли. Между Единосущий и Подобносущий. А българските царе са се стремили да превземат Цариград, защото тази земя е тракийска откакто свят светува и основателят на Цариград е тракиец. Само българите наричаме Константинопол - Цариград. И затова има причина.

 

Прозвището на Спасителят на Европа от исляма е ТриВелий. Триждивеликият Велик. Само един е с такъв статут, патронът на Тривелий - Ерми Триждивеликият. ЕРМН е Български царски род. Както в "Именникът" така и на надписите на Омуртаг. ЕРМН не нито турчин, нито евреин, нито арабин още по-малко данаец. Ерми е Кръстителят на Младенецът Дионисий с вода. 500 г.пр.н.е. Божият Пратеник (Вестител на Божият Син ) . Това е Първохристиянството на Св.Цар Константин Велики и Св.Цар Тривелий. Варвари са онези, които са узурпира ли административната и черковна власт в Цариград през 382г чрез преврат.

 

Първата Константинополска династия е на Констанциите. Византия няма. Има Рим. В този Рим, в Тема Мизия живеят тъй наречените българи. Верска версия на Първохристиянството на Константин Велики от времето на неолита. За помоща на сънародниците си от мизийските княжества, Константин за да запази тронът си, издава закон за автономия - федеративност на Мизия. Така се основава България. По силата на този имперски закон българите по вяра и гети-готи по народност имат претенции по правото на наследство по древност на Цариградския трон. Не - случайно само ние наричаме градът Цариград. Само ние славим Константин като Свети Цар. Македонистите го ненавиждат.

След унищожаването на династията на Констанциите, особено при марана от Испания Теодосий, юдеите превземат Рим отново. След като Константин им разтурва брокерското сити в Рим и забранява със закон юдейските и християнски празници да съвпадат.

Тогава, на събора конгрес през 382г. се ражда юдославие то с юдейските персонажи и бога Израилев. Готския Епископ от Доростол, водещ Готската делегация е недопуснат на заседанията. Епископ Урфила се връща в основаната от Св. Цар Константин Велики Доростолската епископия и българите в Мизия са в схизма оттогава от поюдейчения Цариград. В него време Тракия е Готия. В Одрин е престола на Готския епископ. Константин Велики стартира преселението на ЕДИН народ в собствените му територии чрез Доростолската епископия. Затова препоръчва Урфила за епископ. Затова строи Дунав мост1. Затова фортифицира Преслав, Плиска, Доростол и Констанца (Томи). Преселват се в Прародината си изселените при Троян Беси. Станали Визи...готи. Преселението на този народ е завършено при верската война с Цариград през 681г. и отделянето на Мизия административно и черковно от Цариград.

 

Аспарух е непотвърдена "личност". Освен Теофан и преписвачи (+монаха Сукри от арменското радио, който открил нечуван и невиждан до тогава (~1886г) ръкопис на Хоранаци, който всъщност не бил негов ... и т.н.) - никой друг не знае за него. Е, естествено и допълнението към библейската история на асирийците, днес по-известна в "нАучните" "ни" среди като "Именник...".... "Неговите" (на Аспарух) "българи" - още по-малко са "потвърдени" (най-вече - археологически). "Докарвай"-те си българи от където Ви-ти се прииска, това няма да промени ФАКТА, че наименованието българи се е появило ТОЧНО ТУК, на земите на Балканите, и то далеч преди 681г.

 

Родът Дуло носи имена използвани от сарматите в Боспорското царство. Едно от имената записани в боспорските надписи е Дулес. Подобно име се среща по-късно по "ромейската" керамика около Мадара.