avatar

Прагма - диалектика special edition

Новата, коригирана, разширена и подобрена като ниво статия на тази тема, показваща произхода на логическите заблуди е в моя блог "Науката и Разумът" и този път не смятам да публикувам текста никъде другаде, само там, за най - верните читатели. Ето линк, с който да стигнете дотам, ако искате:

 http://lachezartomov.blogspot.com/2009/04/blog-post.html