avatar

Посланието на 24 Май

Чести празник на всички българи!

Нека на този празник да помислим:

- че имаме писменост защото двама души са решили да погледнат по-далече от личния си комфорт и да надскочат егоизма и индивидуалзма.

- че имаме пример на двама души, които са платили висока цената, за да създават история;

- че днес всички им се възхищаваме, но малцина са тези, които правят нещо стойностно с живота си;

- че имаме шанса да изберем какви ще сме - резултат или причина...