avatar
0 0 гласа

Помощ за закупуване на помощни средства за хора с увреждания. Ред за отпускане и корупционни практики.Всички хора с увреждания
,
деца и възрастни , трудно подвижни, лежащо болни, инвалиди, възрастни хора трудно подвижни или лежащо болни имат право на целева помощ от Агенция "Социално подпомагане" отпускана за закупуване на помощни средства и медицински изделия.
Не е задължително Експертно решение ТЕЛК. Важно е състоянието и увреждането удостоверено със съответните медицински документи.

Публикацията е от Георги Воев, управител на "Воев-София" ЕООД, удостоверение за регистрация № 099/2008 на МТСП-Агенция за хората с увреждания

Информацията е обновена на 02.05.2013

Предполагам че статията ще е полезна , като информация за много хора.
В моята многогодишна практика се убедих, че много хора не са запознати с  правата си.
 Счита се, че хората с увреждания са само инвалидите с Експертно решение ТЕЛК и много хора не знаят например, че възрастните хора трудно подвижни или лежащо болни вследствие напредналата възраст могат да са хора с увреждания без даже никога през живота си да са постъпвали в болница и имат правата на такива.

Тези които са се сблъсквали с корупционните практики описани в статията, ако искат могат да споделят случаите тук или на електронната ми поща etvoev@abv.bg.
В официална кореспонденция с мен директора на една от големите болници с 2 лекарски комисии в нея, които изписват помощни средства включително и  антидекубитални дюшеци за лежащо болни, твърди че няма такива корупционни практики в поверената му университетска болница. Моята информация е друга. В същата тази болница, както и други болници в които има Лекарски консултативни комисии /ЛКК/ в много груб вид съществуват корупционните практики описани по-долу. Страха на хората за сега прикрива мащабите на тези практики.

В същото време има болници с ЛКК, от които през годините до сега  хората с увреждания и близките им нямат оплаквания за приложени корупционни практики върху тях.
Препечатвам статията със съкращения от публикувания в сайта ми http://www.etvoev.com/  кратък вариант в раздел "Помощ за закупуване"

Разширеният вариант с много подробности
е на страница http://voevmedical.com/?page_id=1656

=======================

Целева помощ от Агенция "Социално подпомагане" отпускана на хората с увреждания,
за закупуване на помощни средства и медицински изделия:
инвалидни колички рингови и акумулаторни с джойстик и скутери, тоалетни столове и столове за баня, комбиниран стол, бастуни, патерици, канадки, проходилки, 3 и 4 опорни бастуни, гръдни епитези, слухови апарати и батерии и други
Страница от
http://www.etvoev.com/


Всички хора с увреждания,
деца и възрастни , трудно подвижни, лежащо болни, инвалиди, възрастни хора трудно подвижни или лежащо болни имат право на целева помощ от Агенция "Социално подпомагане" отпускана за закупуване на помощни средства и медицински изделия.
Не е задължително Експертно решение ТЕЛК
.
Важно е състоянието и увреждането удостоверено със съответните медицински документи.
Реда и условията при които се отпуска помощта подробно са обяснени на страница
http://voevmedical.com/?page_id=1656 


На същата страница са обяснени подробно:

 1. Вашите права и злоупотреба от служебни лица с тези права. Съвети

С подробности са описани случаите и начините на злоупотреба от длъжностни и служебни лица: лекари в ЛКК издаващи Медицински протоколи, лични лекари, служители в лицензирани фирми. Дадени са конкретни примери и съвети как да противодействате на корупционните схеми и как да защитите правата си.
Някои от съветите :

Когато ви предлагат/ лични лекари, фирми, лекари от ЛКК и други/ да ви извадят Медицински протокол на ЛКК
без да се ангажирате  вие с това опитайте се да разберете за сметка на какво ще е това. Ще имате ли възможност за избор. Ще ви дадат ли възможност
да си изберете подходящите за вас помощни средства и от други доставчици.
Не подписвайте Запис на заповед, пълномощно
на непознати хора, Приемо-предавателни протоколи за помощни средства преди да сте получили помощта и т.н..

Бъдете внимателни когато:
Искат да ви издадат проформа-фактура
без да сте я поискали. Закона не изисква издаването и.
В ЛКК при получаване на Медицинския протокол присъства представител на лицензирана фирма
Когато от ЛКК ви изпращат във фирма да си получите медицинския протокол
Когато личния лекар, лекаря от ЛКК, служителя в АСП  ви препоръчват фирма без да сте ги питали за това
Когато пред "Социално подпомагане" ви чака служител от фирма за помощни средства
Когато искат да ви докарат в къщи помощни средства без да сте ги избрали и видели и без да знаете къде е офиса на фирмата за помощни средства.

Какво трябва да знаете, за да се ориентирате?
Вие получавате от Агенция "Социално подпомагане" пари с които да си купите помощни средства. Те са ваши пари. Те не са пари на лични лекари, лекари от ЛКК, служители от
"Социално подпомагане" или на фирмите доставчици.
Например: Получавате от
"Социално подпомагане" целева помощ за закупуване на инвалидна количка 486 лв. Когато платите и получите количка с произход от Европейски съюз всичко е наред. 
Когато платите за количка с произход от Европейски съюз 486 лв. а получите количка с произход от страни извън Европейски съюз/Китай?/ стойността и е 336 лв. Тогава не е наред. Разликата от 150 лв./от вашите пари/ отиват в джобовете на лични лекари, лекари от ЛКК, служители от "Социално подпомагане" или на фирмите доставчици т.е. тези които са реализирали корупционната схема. Въпроса е че вие сте помогнали за да го извършат това, за ваша сметка. Получили сте нещо което струва по-малко пари, а сте платили повече. 

Злоупотребено е с правата ви за ваша сметка, с парите отпуснати от държавата за вас.
Потърпевши сте вие.

Избора е ваш дали да се доверите на такива хора и фирми и да им предоставите парите отпуснати за вас. Това са вашите пари, които те ще получат.

Тук е мястото като управител на "Воев-София" ЕООД, удостоверение за регистрация №099/2008  да декларирам че фирмата ни не плаща комисионни на лекарски комисии, лични лекари и други и не участва в подобни схеми. Работещите във фирмата осъждаме такава практика. Целта на информацията публикувана по-горе е както да помогне на хората с увреждания и близките им, така и да се "осветлят" корупционните схеми.

 2. Медицински протокол на ЛКК. ТЕЛК.Лекарски консултативни комисии/ЛКК/ в София

Дадени са подробни указания и информация какво трябва да се направи за да бъде издаден Медицински протокол от ЛКК. Особеностите за лекарските консултативни комисии/ЛКК/.

 3. Заболявания. Помощни средства.
Според състоянието, уврежданията и заболяванията какви помощни средства се полагат.

 4. Нормативни документи.    

Закон за интеграция на хората с увреждания/ЗИХУ/ и Правилник за приложението му ППЗИХУ/.


Видео репортаж на ББТ на тема: Безплатни помощни средства.

---------------

От същия автор публикации :
На страница http://bglog.net/blog/VoevSofiaEOOD/site/posts/

Помощ за закупуване на помощни средства за хора с увреждания. Ред за отпускане и корупционни практики.

публикувано от Voev, 20.4.2013 г. 14:11:42 ч.

 

Помощ за закупуване на помощни средства за хора с увреждания. Ред за отпускане и корупционни практики.

последни коментари от Voev, 23.4.2013 г. 08:13:27 ч.

 

Въпроси и отговори за помощни средства. Възрастни хора трудно подвижни или лежащо болни, инвалиди с ТЕЛК и без ТЕЛК, хора с увреждания с епикризи и без епикризи. Права и целева помощ за закупуване.Корупционни схеми.

няма коментари
публикувано от Voev, 14.4.2013 г. 10:31:41 ч.

 

Възрастни хора, лежащо болни или трудноподвижни. Инвалиди с ТЕЛК и без ТЕЛК. Хора с увреждания. Права. Помощни средства. Какво може би не знаем?

няма коментари
публикувано от Voev, 20.3.2012 г. 06:52:10 ч.

 

Възрастни хора-лежащо болни или трудноподвижни. Права. Помощни средства. Какво може би не знаем?

няма коментари
публикувано от Voev, 20.3.2012 г. 06:52:10 ч.

 

Възрастни хора, лежащо болни или трудноподвижни. Инвалиди с ТЕЛК и без ТЕЛК. Хора с увреждания. Права. Помощни средства. Какво може би не знаем?