avatar

Покана

Покана за

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

С НАЦИОНАЛНО УЧАСТИЕ

ПО СЛУЧАЙ 130 г. ПУВ

в България на тема:

"Класики и иновации в предучилищната педагогическа практика"

 

 

Уважаеми колеги, на 29.03.2012г и 30.03.2012 г. в гр. Асеновград ще се проведе ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С НАЦИОНАЛНО УЧАСТИЕ ПО СЛУЧАЙ 130 г. ПУВ В БЪЛГАРИЯ И 50-СЕТ ГОДИНИ ЦДГ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ".

 

ПРОГРАМА  НА  КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

Участниците могат да представят своите разработки в секциите:

ü  1 секция: НОВАТОРСКА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА

ü  2 секция: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ И  РАБОТА ПО ПРОЕКТИ , ПРАКТИЧЕСКИ ИДЕИ : ТЪРЖЕСТВА, ИДЕИ ЗА ИНТЕРИОРА И ДР.

 

Дискусионен  клуб :

СИЛАТА НА УСПЕХА - УЧИТЕЛИ, ДЕЦА, РОДИТЕЛИ - ЗАЕДНО!

/Вашите идеи по темата за дискусията можете да изпратите предварително на посочения имейл /.

 

29.03.2012 година (чтвъртък )

 

11,30 ч.  Откриване на конференцията;

·         Приветствие от официалните гости;

11,50 ч. Представяне на участниците ;

12,20 ч. Въведение към темата на конференцията  :

·               Дискусионен клуб от 12,40 ч.

·               Кафе-пауза от 14,30 ч.;

·               Посещение на исторически местности край Асеновград и в детската градина.

·               Откриване на изложба детско творчество и самостоятелни изложби „Дядо и внуче”, „Мама и аз”, „Заедно с баба” -  с участието на художниците Д. Ненкин и Пенка Стоянова от 19.30ч.

·               Приятелска вечеря от 20 ч.

 

 

30.03.2012 година ( петък )

 

·               Работа по секции от 9,00 ч. до 11,30 ч.

·               Кафе-пауза 11,30ч.

·               Заключителна част – връчване сертификати на участниците от 13,00ч.

·               Отпътуване след 15.00ч.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Форми на участие :

с доклад,

с научно съобщение, 

с постер, 

слушател

Условия за участие:

Попълнена заявка.;

Темите за участие , както и докладите за сборника, да бъдат представени по имейл до 31.01.2112 г., а на самата конференция, презентациите да са на магнитен носител;

Право на участие -  с един материал.

 

Изискванията към техническото оформяне на докладите са следните:
Обем на доклада:

до 4 страници, без номерация на страниците. Текстът да бъде подготвен на MS Word 97 или следваща версия.
Шрифт и шрифтов размер на основния текст:

Times New Roman 12, normal.
Заглавие:

Times New Roman 16, normal, ГЛАВНИ; под него се изписват имената на авторите и организацията, която представляват - Times New Roman 12, italic.
Подзаглавия:

Times New Roman 16, normal.
Вътрешни заглавия:

 Times New Roman 16, italic.
Подчертавания в текста:

ITALIC (не bold).
Литература:

литературните източници се цитират в текста със съответния номер в квадратни скоби [ ] и се изброяват в края по азбучен ред - първо заглавията на кирилица, след това тези на латиница.

Срокове :

 Заявки за участие  до 31.01. 2012 г ,.

с пълните текстове на научните съобщения на имейл.                  

Докладите ще бъдат издадени  в сборник и раздадени по време на конференцията.

Разходите по пребиваване в гр. Асеновград – пътни, дневни, нощувка са за сметка на участниците.

Заявка за щандове, рекламни табла, изложби на издателствата, желаещи да представят свои издания -  до 25.02. 2012 г. ;

 

Адреси за изпращане на заявките:cdg_6@mail.bg, cdg6nv@gmail.bg

Контакти: 0331/6 8521, 0885509930, 0879839783, 0896208866

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

 

Форма на участие : доклад, научно съобщение, постер, слушател

 

Име,презиме,фамилия___________________________________________________________________________________________________________________Населено място:___________________________________________________

Длъжност:  _________________________­­_________________________

Месторабота : ___________________________________________________________________________Адрес за кореспонденция,телефон, e-mail_____________________________________     

___________________________________________________________________________Определяне на секцията за участие:____________________________________________________________________

Заглавие на научно-практическата разработка : ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Съавтори:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Брой нощувки……………………………………………………………………ОЧАКВАМЕ ВИ!