avatar

Паралелна съпоставка на събития за НЗ

Паралелна съпоставка на събития за НЗ

 

Тук ще разгледам първото преизчисляване на събития в Библията, за които не е споменато директно времеви период. да повторя няколко правила които ще следван в тези сметки. До времето на Давид напълно се съгласявам на с официалната хронология, защото в библията събитията са указани чрез родословия и години на раждане и смърт пряко. След това обаче имам известно разминаване до вавилонските събития, които доказах че не са плен а е друго. а след 4000 когато поставям времето на Христос вече имам сериозни противоречия със официалната хронология, която смятам за замърсена с либерално богословие. Новозаветните събития трябва да се преизчислят посредством открития от мен метод (или вероятно вече съществуващ, но занемарен и неизвестен). След края на Храма и началото на НЗ до сега разминаването на моите сметки е вече с повече от 1000 години, като заявявам че не знаем коя година сме сега, мога само да предполагам в рамките на плюс, минус 400 години :-(((.

Искам и дебело да подчертая, посочения метод не може да се ползва за предсказване на каквото и да е, защото ние не само не знаем коя година сме сега, но дори и сегашните години и денонощия са по къси от тези в СЗ и всякакво изчисление ще е фантазия. НЕ само не съм приятел на Лещански, но такива като него съм ги анатемостъл с всички дяволи!

За датираме живота на Христос трябва да се приеме моето откритие за възрастта му на кръста когато е разпънат 3 дена преди 21-вия си рожден ден, оживява на сами ден и час на раждане 21 г, по рано и възкръсва, получава материално тяло на деня на първите плодове.

Така взимайки тези 21 години ги наслагване на Исаак на планината Мория, когато заедно с Авраам направиха репетиция на действителното събитие, което е станало точно 2000 години след това. Но да разгледаме живота на Авраам, който е добре протоколиран.

2008 - Раждане

2098 - Посетен е от тримата ангели

2099 - Сара е бременна според обещанието на ангелите

2100 - 3*7*100 се ражда Исак.

3* е номера на Завета, 7* числото на завършеност или цялост, 100* пълнота на времето.

2121 - Добавяме 21 години и получаваме , случката на планината Мория.

 

Сега правим аналогия на Исаак и Иесус,

4100 - се ражда Месиата, Иесус Христос, точно 2000г. след Исак

4121 - възкръсва и се възнася

4200 - край на Храма и СЗ

6*7*100, 6* номера на Завета, 7* числото на завършеност и цялост, 100* пълнота на времето

 

Двете съпоставки са свързани с една много интересна връзка, Авраам живее 90 г. докато е посетен от ангели, а апостол Йоан също живее 90 г. от раждането си докато идват ангелите за да сложат окончателния край на Храма и на СЗ. Апостол Йоан е роден 11 години преди голгота и до края на СЗ 4200г. е живял 90г. Така се получава огледална съпоставка, ние получаваме Исаак от Авраам, докато за Христос разбираме от единствения му апостол доживял до времето на НЗ.

 

За времето на Яков и Йосиф ще има допълнителен постинг. За онагледяване да се погледнат схемите на предните постинги.

 

time, history, old testament