avatar

ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ НА ЛЯТОТО

През един от последните дни на лятото бях в парк Бачиново на Благоевград. Мислех да си запазя впечатленията за себе си, но понеже тези дни някои хора са го ударили на меланхолия и лутане между позитивизъм и негативизъм, реших да споделя топлината на последните летни дни с мисълта да ви стане малко по-слънчево, по-зелено и по-синьо...