avatar

ПЛАНИРАНЕ

      Колеги ,
   Планирате ли в дневника по една ситуация в неучебно време ?Наясно съм , че от 1юни до 14 септември се организират само допълнителни форми . В същото време , не е изрично указано , че в дневника се отразяват само тези форми , а съществува и възможност за повишаване компетентностите на децата по образователни направления .Бихте ли споделили своя опит?Благодаря !