avatar
+6 6 гласа

От кал да е, Иван да е!

Религиозният празник отдава почит на последният старозаветен пророк, Йоан, наречен Кръстител, защото е покръстил Иисус в река Йордан и Предтеча, защото го е предхождал, известявайки хората за неговото раждане. Св. Йоан е кръщавал хората с думите:"Аз ви кръщавам с вода за покаяние, а Този, който идва след мен, ще ви кръсти с Дух Свети и с Огън." Когато Иисус идва при него, той разпознава в него Спасителя, за когото е пророкувал и го посочва на своите съвременници с думите: "Ето Агнеца Божи, който взима върху себе си греха на света."

Понеже главната задача на Йоан е изпълнена в деня на йорданското Богоявление, от дълбока древност денят на неговото възпоменание е на следващия ден, 7 януари.

Именниците, наречени на името на Йоан Кръстител и производни на това име в България са най-многобройни - повече от 400 000! Най-много именници с библейското име и различните му варианти има в столицата....

Да е живо името ви във времето - Йоан, Йоана, Иван, Ивана, Ивайло, Иво, Ива, Жан, Ивелин, Ивелина, Ивона, Ивайла, Жана, Яна, Ивет! Да го изпишете със златни букви в историята на своя род, Родина, в историята на света! Да тръгнете пред родителите си и късмета да върви пред вас! Да носите радост и успехи на всички, които ви обичат!