avatar

Отговорът на бедността и "работещия бедняк"

Story BG Пресслужба

Директорат за медиите

Директор-говорител: Jaume DUCH GUILLOT

Reference No.: 20100325STO71383

Press switchboard number (32-2) 28 33000 1/2

Минималната работна заплата

ли е отговорът на бедността и

"работещия бедняк"?

• 20 милиона "работещи бедняци"

• Изслушването предхожда доклада за бедността на Figueiredo през Април

Тъмният призрак на безработицата дебне Европа и 2010-а е годината,

отбелязваща борбата срещу бедността. Почти 1 от 5 души в ЕС е изложен на риск

от бедност според данните на Евростат. Преди доклада на португалския ляв

европейски депутат Ilda Figueiredo (ЕОЛ/СЗЛ), неотдавнашното изслушване на

Комисията по заетост и социални въпроси разгледа въздействието, което може

да има минималната европейска заплата.

Тази година е европейската година срещу бедността и социалното изключване и целта

е да са помогне на 17% от гражданите на ЕС (85 млн. души), които са считани за

изложени на риск от бедност, заради факта, че доходът им е по-малък от 60% от

средния национален доход в тяхната държавата.

Въпросът по време на изслушването на 17 март беше дали трябва да бъде изготвена

пан-европейска директива, която да определи минималната заплата.

Въпреки, че нарастващата безработица продължава да бъде основният виновник

за бедността, "работещите бедняци", тези, чиито заплати са на или под прага на

бедността, също са изложени на риск.

"20 милиона работещи бедняци"

Този въпрос беше засегнат от Henri Lourdelle от Европейската конфедерация на

профсъюзите: "Ние генерирахме работни места в ЕС, но те са склонни да се

характеризират с несигурни условия", каза той на изслушването. Европа има "20

милиона "работещи бедняци", които не могат да живеят по достоен начин, въпреки,

че имат работни места". Той подкрепи новото законодателство.

Председателят на комисията, френският социалист Pervenche Berès каза, че

"финансовите министри влошават социалното положение и подценяват целта за

намаляване на бедността".

Rebecca Smith от Бизнес Европа (Федерацията на работодателите) каза, че е "важно

да се признае, че въпреки че заетостта не е гаранция срещу бедността, тя е

необходима предпоставка" за борбата с нея. Тя също каза, че "ако стимулираме

икономическия растеж в ЕС с 1-2%, 6.5 милиона работни места ще бъдат създадени."

Британският либерал Liz Lynne подкрепи идеята за минимална работна заплата,

защото липсата на общи стандарти е довела до големи несъответствия в нивото на

бедността из Европа. Все пак тя мисли, че европейските министри ще я блокират.

"Бедността - нарушение на човешките права"

Story

20100325STO71383 - 2/2

Ilda Figueiredo каза, че "бедността е нарушение на човешките права" и призова към

гарантиран минимален доход и достъп до здравеопазването и образованието.

Някои държави в ЕС вече имат минимална работна заплата, варираща между 1570

евро в Люксембург и 103 евро в България.

Най-високото ниво на бедност е в Латвия - 26%, Румъния - 23% и България - 21%.

Нивото на бедност е най-ниско в Чехия (9%), Нидерландия и Словакия (11%).

Дискусия за проектодоклада Figueiredo ще се състои на 27 Април и Комисията по

заетост ще гласува през юни.