avatar

Общоизвестен за мюсюлманите факт предизвикал сензация в световната наука

Сензация в световните научни и интелектуални среди е предизвикало откритието на учени от британския университет в Бристол, когато те установили, че съвременният човек се ражда с вяра в Бога, съобщил лондонския седмичник "Sunday Times".

За този феномен е известно още от преди 1500 години. В Свещения Коран (сура 30, айет 30) е дадено следното описание на откритието направено неотдавна от английските учени:
"Обърни своя взор към религията и изповядвай единобожието. Това е вродено качество, с което Аллах е сътворил хората. Творението на Аллах не подлежи на изменение. Това е правата вяра, но болшинството хора не знаят това." (ер-Рум, 30-30)

В известния хадис на Пророка Мохаммед (с.а.с.), предаден от Ебу Хурейре се казва: "Всеки младенец се появява на този свят с вродената вяра в Бога..."

Последните изследвания на научния колектив от Бристол са показали, че без вяра в Бога нито хомо-сапиенс, нито съвременното общество би могло да се появи на света.

Според мнението на специалистите, в зората на човечеството – групата хора, които са вярвали във Всевишния и установения световен порядък, са създали много по-здрави социални връзки и по този начин са повишили степента на своето развитие. Именно те са положили основите на съвременната цивилизация и са дали импулс за нейното развитие. Съответно племена и групи от хора, лишени от знания и вяра в Бога, се разпадали и изчезвали без да оставят след себе си следа.

 Източник: http://www.genmufti.net